Hội nhập và phát triển
Tham nhũng trong giáo dục trở thành “điểm nóng” tại Nam Phi
Báo cáo thường niên lần thứ 5 của Cơ quan Giám sát tham nhũng quốc gia Nam Phi mới đây cảnh báo, các trường học tại Nam Phi hiện đang là những “điểm nóng” tham nhũng trong khu vực công.
 
Trong bản báo cáo công bố hôm 28/02, Cơ quan Giám sát tham nhũng quốc gia Nam Phi cho biết, 16% các khiếu nại về tham nhũng mà họ nhận được liên quan đến các hoạt động trong trường học, cao nhất trong tất cả các lĩnh vực. Quản lý tài chính kém, việc thiếu các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cơ quan quản lý trường học và sự kém hiểu biết về vai trò cũng như trách nhiệm của các cơ quan quản lý này là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng tham nhũng tràn lan trong các trường học hiện nay, mà ở đó hiệu trưởng cũng là tội phạm.
 
Cơ quan Giám sát tham nhũng quốc gia Nam Phi đã tiến hành thu thập, phân tích dữ liệu từ 15.000 chuyên viên kiểm toán nội bộ trên toàn quốc, theo đó trong năm 2016, có tới 4.391 báo cáo tham nhũng được lập thành hồ sơ, tức là trung bình 11 vụ/ngày. Con số này tăng hơn 1.000 vụ việc so với số liệu năm 2015. Hình thức tham nhũng phổ biến nhất là lạm dụng chức vụ, quyền hạn và hối lộ.
 
Trong năm 2016, Cơ quan Giám sát tham nhũng quốc gia nhận được tổng số 1.431 báo cáo tham nhũng tại trường học. Trong hầu hết các vụ việc, hiệu trưởng các trường bị tố cáo là tội phạm chính liên quan đến việc sử dụng sai ngân quỹ và nguồn lực nhà trường; 55% báo cáo liên quan đến các thỏa thuận “ngầm” của hiệu trưởng; 14% liên quan đến hối lộ giữa hiệu trưởng và giáo viên, phụ huynh.
 
Cơ quan Giám sát tham nhũng quốc gia khuyến nghị các cơ quan quản lý giáo dục cấp tỉnh cần có những chính sách, chế tài phù hợp để giám sát cũng như xử lý các trường hợp sử dụng sai ngân sách; đồng thời thu hút sự hưởng ứng của phụ huynh học sinh vào các chiến dịch chống tham nhũng. Ông David Lewis - Giám đốc điều hành Cơ quan Giám sát tham nhũng quốc gia Nam Phi - cho biết: “Báo cáo của các chuyên viên kiểm toán nội bộ mà chúng tôi nhận được là nguồn chính thống, cho phép chúng tôi kiểm chứng ý kiến của người dân, giúp phát hiện các hình thức và “điểm nóng” về tham nhũng, nhằm hoạch định các chiến dịch, điều tra và đưa ra các biện pháp giảm thiểu”.
 
(Nguồn: All Africa và Public Finance International)
(Báo Kiểm toán số 12/2017)
Các bài đã đăng