Tin hoạt động
Tập huấn kỹ năng kiểm soát chất lượng kiểm toán
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 21/3/2017, tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước (KTNN), Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán đã tổ chức tập huấn kỹ năng kiểm soát chất lượng kiểm toán cho toàn thể cán bộ, kiểm toán viên trong Vụ. Ông Ngô Minh Kiểm - Vụ trưởng chủ trì buổi tập huấn.

Trong buổi sáng, đại diện Phòng Ngân sách địa phương đã trình bày những nội dung cơ bản của Sổ tay hướng dẫn kiểm soát việc tổ chức thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán của kiểm toán trưởng và một số kinh nghiệm kiểm soát. Các cán bộ, kiểm toán viên đã trao đổi, thảo luận làm rõ những nội dung còn vướng mắc trong quá trình kiểm soát. 

Một số ý kiến cho rằng thời điểm thực hiện kiểm soát không nên quá muộn bởi khi các đoàn kiểm toán tại các KTNN chuyên ngành, khu vực đã gần kết thúc thì việc thực hiện kiểm soát kiểm toán trưởng sẽ giống như kiểm soát hồ sơ sau của cuộc kiểm toán. Thời điểm phù hợp nên vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 khi bắt đầu kiểm toán đợt 3. Về phạm vi thực hiện, các cán bộ làm công tác kiểm soát đề nghị: Đối với hồ sơ tài liệu kiểm soát của đơn vị, thực hiện kiểm soát 80% - 90% các tài liệu kiểm soát các đoàn kiểm toán do đơn vị thực hiện để đánh giá tổng hợp công tác tổ chức kiểm soát chất lượng kiểm toán của kiểm toán trưởng theo chức trách, nhiệm vụ được Tổng Kiểm toán nhà nước giao và theo quy định về kiểm soát chất lượng kiểm toán. Đối với hồ sơ tài liệu kiểm toán do đơn vị thực hiện chọn mẫu chi tiết để đánh giá chất lượng kiểm soát, chọn mẫu khoảng 30 - 40% hồ sơ các cuộc kiểm toán đã phát hành báo cáo kiểm toán do đơn vị thực hiện. Các đoàn kiểm toán được lựa chọn để kiểm tra, kiểm soát cần phải được ghi rõ trong quyết định kiểm soát và trong kế hoạch kiểm soát...

Qua các ý kiến tại buổi tập huấn, ông Ngô Minh Kiểm đề nghị đơn vị hoàn thiện Sổ tay hướng dẫn kiểm soát việc tổ chức thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán của kiểm toán trưởng, bổ sung thời gian, địa điểm, kiến nghị kiểm soát vào Sổ tay. Ông Kiểm nhấn mạnh, hai nội dung cần đánh giá thêm đó là vai trò của kiểm toán trưởng đối với hoạt động kiểm soát của Tổ kiểm soát và việc tiếp thu của kiểm toán trưởng đối với kết quả, kiến nghị tại báo cáo kiểm soát của các Vụ tham mưu. Đây là hai nội dung giúp cán bộ của Vụ đánh giá được bức tranh tổng thể về việc tổ chức kiểm soát của kiểm toán trưởng. Ông Kiểm cũng lưu ý thêm cần có sự thống nhất mẫu biểu kiểm soát với các tiêu chí, chỉ tiêu trong kế hoạch kiểm soát. Nội dung kiểm soát phải có trọng tâm, trọng điểm. Về mẫu kiêm soát, trong kế hoạch ngoài nội dung mục tiêu phải có phạm vi kiểm soát, nêu rõ lý do chọn mẫu.

Buổi chiều, Vụ tiếp tục tập huấn kỹ năng kiểm soát chất lượng kiểm toán trực tiếp đối với đoàn kiểm toán nhà nước.

Hà Linh

Các bài đã đăng