Tin hoạt động
Ứng dụng công nghệ thông tin trong Kiểm toán ngân sách địa phương
(kiemtoannn.gov.vn) - Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Đoàn Thanh niên Kiểm toán nhà nước (KTNN) năm 2017, được sự đồng ý của Thường trực Đảng ủy KTNN, ngày 17/3/2017, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên KTNN tổ chức tọa đàm trực tuyến “Ứng dụng công nghệ thông tin trong Kiểm toán ngân sách địa phương”.

Dự buổi tọa đàm có đồng chí Ngô Đạt Trí, Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên KTNN; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn TN KTNN; Đại diện đoàn viên thanh niên các Chi đoàn có trụ sở tại Hà Nội: Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp chế, Vụ Chế độ &KSCLKT, các KTNN chuyên ngành II, III, VI, VII, Chi đoàn Trung tâm Tin học, Trường Đào tạo &BDNVKT và các Chi đoàn tại điểm cầu KTNN các khu vực. TS. Lê Anh Vũ, Trưởng phòng Kiểm toán Công nghệ thông tin, Trung tâm tin học truyền đạt kiến thức về ứng dụng công nghệ thông tin trong Kiểm toán ngân sách địa phương tại buổi tọa đàm.

TS Lê Anh Vũ đã trao đổi với các đoàn viên thanh niên những kiến thức cơ bản, kinh nghiệm của nội dung kiểm toán công nghệ thông tin (CNTT) trong kiểm toán ngân sách địa phương (NSĐP). Theo TS. Lê Anh Vũ, kiểm toán CNTT được định nghĩa theo chuẩn ISSAI 5300 ( ban hành tháng 2/2016) là việc kiểm tra hoặc xem xét hệ thống CNTT và các chốt kiểm soát liên quan nhằm đảm bảo hoặc phát hiện những vi phạm liên quan đến các nguyên lý: Tính hợp pháp, chính xác, tính hiệu lực, hiệu quả, kinh tế. Kiểm toán CNTT là loại hình tích hợp với các loại hình kiểm toán khác: Kiểm toán báo cáo tài chính nhằm kiểm tra tính chính xác và tuân thủ của các dữ liệu tài chính; Kiểm toán tuân thủ nhằm đánh giá tính tuân thủ các kiểm soát nội bộ; Kiểm toán hoạt động nhằmđánh giá hệ thống CNTT trong việc đáp ứng nhu cầu của người dùng không để diễn ra các rủi ro không cần thiết…

Ngoài ra, TS Lê Anh Vũ cũng chia sẻ nhiều thông tin về các phần mềm được ứng dụng trong lĩnh vực tài chính công, nhằm nâng cao tính hiệu quả và hiệu lực của công tác quản lý, giám sát tài chính như: Hệ thống phối hợp thu NSNN (TCS); hệ thống thông tin quản lý thuế tập trung (TMS) và hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS)…Bên cạnh đó, TS Lê Anh Vũ cũng đưa ra nhiều bài toán cụ thể dành cho việc kiểm toán CNTT trong lĩnh vực ngân sách để làm rõ hơn những nội dung về tính chính xác, tính tuân thủ và tính hiệu quả.

Tại tọa đàm đã có hơn 30 câu hỏi được các Chi đoàn quan tâm gửi đến báo cáo viên qua đường văn bản và hơn 10 câu hỏi được nhiều đoàn viên thanh niên là Kiểm toán viên thuộc một số đơn vị kiểm toán chuyên ngành và KTNN khu vực trao đổi, như: Việc áp dụng CNTT trong kiểm toán NSĐP; Kiểm toán viên chú trọng bồi dưỡng những kỹ năng sử dụng các phần mềm gì; kiểm tra chi ngân sách trên dưới cân đối; kiểm tra nguồn cài cách tiền lương; kiểm tra nguồn dự toán trước 9131; kiểm tra nguồn xổ số kiến thiết; kiểm tra điều hành nguồn dự  toán; kiểm tra các khoản chi đóng băng nhiều năm; kiểm tra việc kéo thu năm sau…

Các nội dung đoàn viên thanh niên quan tâm trao đổi sôi nổi giữa các đầu cầu, được báo cáo viên đưa ra những câu giải đáp thỏa đáng, gắn với những kinh nghiệm mà chính báo cáo viên có được từ việc tham gia các cuộc kiểm toán NSĐP của một số KTNN khu vực.

Từ việc giải đáp những vấn đề được đoàn viên thanh niên đặt ra, TS Lê Anh Vũ cho rằng để ứng dụng có hiệu quả CNTT trong kiểm toán NSĐP nên tập trung phân tích sớm tình hình điều hành và công tác chọn mẫu. Việc xây dựng kế hoạch vô cùng quan trọng, phải gắn công tác kiểm toán tổng hợp với kiểm toán CNTT; Tăng cường lực lượng chuyên gia kiểm toán CNTT và hình thành cơ chế phối hợp với Đoàn kiểm toán, cũng như hoàn thiện quy trình kiểm toán CNTT trong lĩnh vực ngân sách, xây dựng và đào tạo phương pháp kiểm toán mới  

Được biết, sau tọa đàm, trên cơ sở bài giảng của TS Lê Anh Vũ, cũng như các ý kiến trao đổi qua đường văn bản của đoàn viên thanh niên các Chi đoàn, Đoàn Thanh niên KTNN sẽ tổng hợp thành tài liệu tham khảo gửi các Chi đoàn./.

Phương Vân

Các bài đã đăng