Tin hoạt động
KTNN bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán NSNN cấp độ I
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 20/3/2017, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) khai giảng khóa bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán NSNN cấp độ I cho các Kiểm toán viên thuộc một số đơn vị trực thuộc của KTNN. Khóa học kéo dài 10 ngày, từ 20/3 đến 24/3/2017 và từ 27/3 đến 31/3/2017.
 
 
Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Nguyễn Đình Hòa khai giảng
 
Phát biểu khai giảng khóa bồi dưỡng, Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Nguyễn Đình Hòa cho biết, kiểm toán NSNN là hoạt động kiểm toán quan trọng của KTNN. Tuy nhiên, việc triển khai loại hình kiểm toán này thời gian qua tại các đơn vị của KTNN còn chưa hệ thống, có nhiều điểm chưa thống nhất. Vì vậy, khóa đào tạo được tổ chức với mục tiêu hệ thống hóa các quy định, cũng như đưa ra các kỹ năng cần thiết để việc triển khai hoạt động kiểm toán NSNN được thống nhất và hiệu quả. Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán yêu cầu các học viên nghiêm túc chấp hành quy định của khóa bồi dưỡng để việc đào tạo đạt được mục tiêu đề ra.
 
Trong 10 ngày của khóa bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán NSNN cấp độ I, các học viên sẽ được được các giảng viên là các cán bộ có kinh nghiệm của KTNN giới thiệu 04 chuyên đề: Quy trình lập, chấp hành và quyết toán ngân sách; Kế toán và quyết toán tình hình sử dụng kinh phí tại các đơn vị sử dụng ngân sách; Tổng quan về quy trình kiểm toán NSNN; Kỹ năng kiểm toán chi tiết tại các đơn vị sử dụng ngân sách.
 
Chuyên đề 1- Quy trình lập, chấp hành và quyết toán ngân sách có thời lượng 16 tiết, trang bị cho học viên những kiến thức về chu trình lập NSNN: Lập dự toán NSNN; Chấp hành NSNN; Quyết toán NSNN; Thực tế lập, chấp hành, quyết toán ngân sách tại các đơn vị được kiểm toán.
 
Chuyên đề 2 - Kế toán và quyết toán tình hình sử dụng kinh phí tại các đơn vị sử dụng ngân sách có thời lượng 16 tiết, nhằm hệ thống hóa các quy định, trang bị cho học viên những hiểu biết cơ bản về kế toán và quyết toán NSNN tại các đơn vị dự toán cấp III.
 
Chuyên đề 3 - Tổng quan về quy trình kiểm toánNSNN, thời lượng 16 tiết, trang bị cho học viên kiến thức về quy trình kiểm toán NSNN theo các bước: Chuẩn bị kiểm toán; Thực hiện kiểm toán; Lập và gửi báo cáo kiểm toán; Kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.
 
Chuyên đề 4 - Kỹ năng kiểm toán chi tiết tại các đơn vị sử dụng ngân sách, thời lượng 16 tiết, trang bị cho học viên các kỹ năng kiểm toán chi tiết tại các đơn vị sử dụng ngân sách (đơn vị dự toán cấp III) từ khâu lập, giao và thực hiện dự toán; đến khâu kiểm toán việc chấp hành chế độ quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản do ngân sách cấp và các nguồn khác, tình hình thực hiện nghĩa vụ với NSNN, việc quản lý tiền mặt, tiền gửi, các khoản công nợ phải thu, phải trả khác, các khoản tạm ứng; tình hình quản lý đất đai, trụ sở làm việc, quản lý tài sản, vật tư hàng hóa…
 
Trong quá trình tham gia bồi dưỡng, ngoài các kiến thức, các học viên sẽ được các giảng viên trao đổi những tình huống thực tế trong hoạt động kiểm toán của KTNN để học viên hiểu sâu nội dung được đào tạo, từ đó vận dụng vào công việc được giao./.
 
Ngọc Bích
Các bài đã đăng