Tin hoạt động
Hội thảo đề tài khoa học cấp bộ “Xây dựng chương trình kiểm toán dự án đầu tư”
Sáng 17/3/2017, tại Hà Nôi, Ban chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Xây dựng chương trình kiểm toán dự án đầu tư” do Thạc sỹ Trương Văn Tạo - Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước (KTNN) chuyên ngành IV làm chủ nhiệm đã tổ chức Hội thảo góp ý cho dự thảo đề tài. Tham gia Hội thảo có đại diện các đơn vị tham mưu, sự nghiệp, KTNN khu vực và toàn thể công chức kiểm toán viên KTNN chuyên ngành IV. Đây là lần đầu tiên đơn vị tổ chức hội thảo góp ý kiến cho dự thảo đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ theo Quy định.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Trương Văn Tạo cho biết, đề tài “Xây dựng chương trình kiểm toán dự án đầu tư” mang tính ứng dụng thực tiễn, hướng tới việc chuẩn hoá hoạt động kiểm toán các dự án đầu tư. Hiện nay, KTNN đã có Quy trình kiểm toán dự án đầu tư, song chưa có văn bản hướng dẫn chi tiết về kỹ năng thực hành kiểm toán lĩnh vực này dẫn tới việc tác nghiệp của kiểm toán viên trong thực tế gặp không ít khó khăn. Do đó việc nghiên cứu thực tiễn và đề xuất một chương trình kiểm toán dự án đầu tư để cụ thể hóa Quy trình kiểm toán dự án đầu tư, giúp Kiểm toán viên nắm được trình tự, thủ tục tiến hành kiểm toán chi tiết kiểm toán dự án đầu tư theo đúng đối tượng kiểm toán của KTNN là hết sức cần thiết.

Trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của kiểm toán độc lập và nghiên cứu các chuẩn mực, quy trình kiểm toán của KTNN, đề tài đã làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn kiểm toán dự án đầu tư, sự khác biệt của chương trình kiểm toán so với quy trình kiểm toán. Đề tài cũng chỉ ra được mục tiêu, yêu cầu, nội dung chi tiết phải kiểm toán, cách thức tiến hành kiểm toán đối với từng nội dung chi tiết và các sai sót thường gặp trong quá trình kiểm toán. Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của đề tài được kết cấu thành 3 chương: Chương I - Cơ sở lý luận chương trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình; Chương II - Thực trạng hệ thống văn bản quy định về kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình tại KTNN; Chương III - Nội dung chương trình thực hiện kiểm toán đối với dự án đầu tư xây dựng công trình.

Tại Hội thảo, Ban chủ nhiệm đề tài đã được nghe đại diện Vụ Chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán, Vụ Hợp tác quốc tế và KTNN chuyên ngành V trình bày tham luận về những quy định của KTNN liên quan đến dự án đầu tư; kinh nghiệm kiểm toán dự án đầu tư của Việt Nam và quốc tế. Qua phần tham luận, các đại biểu đánh giá cao giá trị thực tiễn của đề tài và những thành công nổi bật của đề tài trong việc nghiên cứu lý luận, đánh giá thực tiễn hoạt động kiểm toán dự án đầu tư của KTNN. Các đại biểu cũng đưa ra một số kiến nghị để Ban chủ nhiệm đề tài nghiên cứu chỉnh sửa thêm về mặt kết cấu và nội dung đề tài, đặc biệt là đối với Chương III – Nội dung chương trình thực hiện kiểm toán đối với dự án đầu tư xây dựng công trình tại KTNN. Các đại biểu cho rằng nội dung, nhiệm vụ và phương pháp kiểm toán cần được đưa ra ở mức chi tiết, cụ thể; cần liệt kê một số tình huống, kỹ năng phát hiện kiểm toán và biện pháp xử lý và bổ sung đầy đủ nội dung, chỉ tiêu đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực của dự án đầu tư xây dựng…

Thay mặt Ban chủ nhiệm đề tài, ông Trương Văn Tạo khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các đơn vị để chỉnh sửa, hoàn thiện đề tài trước khi trình Hội đồng nghiệm thu. Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở để KTNN ban hành Sổ tay hướng dẫn kiểm toán đối với dự án đầu tư và sử dụng làm tài liệu đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ Kiểm toán viên, đặc biệt là các Kiểm toán viên mới vào nghề, nhằm nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động của KTNN trong lĩnh vực dự án đầu tư./.

Hà Linh

 

 

Các bài đã đăng