Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên KTNN lần thứ IX
Chi đoàn KTNN Vụ Pháp chế tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2019
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 16/3/2017, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Chi đoàn KTNN Vụ Pháp chế đã tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2019, nhằm tổng kết đánh giá công tác đoàn nhiệm kỳ 2015 – 2017 và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2019.
BCH Chi đoàn Vụ Pháp chế nhiệm kỳ 2017-2019 ra mắt
 
Tham dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo đơn vị: Lê Anh Dũng – Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Lại Xuân Nghị - Chi uỷ viên Chi bộ, đại diện Đoàn thanh niên KTNN, Trưởng phòng Thẩm định 1; toàn thể đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn.
 
Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2015-2017 đã được đại diện BCH Chi đoàn trình bày trước Đại hội. Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm của Đảng uỷ, lãnh đạo Vụ Pháp chế, Ban Thường vụ Đoàn thanh niên KTNN và sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện, phối hợp công tác của Công đoàn cơ sở, công tác đoàn và phong trào thanh niên Vụ Pháp chế đãđạt được nhiều kết quả tốt. BCH Chi đoàn VPC luôn vững tin vào sự lãnh đạo của đảng, chủ động, sáng tạo, khẳng định quyết tâm của tuổi trẻ Vụ Pháp chế; Quán triệt các Nghị quyết của đảng và cơ bản đã hoàn thành Nghị quyết Đại hội đề ra. BCH đã đưa ra nhiều đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động đoàn và đạt được nhiều kết quả tốt. Kiện toàn tổ chức đã có sự tập trung chỉ đạo, bước đầu đã đề ra chương trình hành động mang tính tổng thể; toàn Chi đoàn luôn có sự đoàn kết, nhất trí cao; không có đoàn viên nào vi phạm kỷ luật, biến chất và sa vào các tệ nạn xã hội. Luôn quan tâm động viên các đoàn viên làm tốt các công tác chuyên môn, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn và các kiến thức bổ trợ khác, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, phẩm chất chính trị. Lãnh đạo đoàn viên thanh niên Chi đoàn làm tốt vai trò xung kích và gương mẫu.
 
Trong nhiệm kỳ, Chi đoàn đã tích cực tham gia các hoạt động phong trào do các cấp phát động, như: Tham dự Đối thoại với Tổng Kiểm toán nhà nước; tham gia tích cực phong trào thể thao, giao lưu văn nghệ; quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt các tỉnh miền trung; trích 01 ngày lương để góp quỹ “Vì người nghèo”; thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tham gia hiến máu nhân đạo… Thực hiện các phong trào tại nơi làm việc, như: Phối hợp với Công Đoàn vụ tổ chức trào mừng ngày 8/3, 20/10 và các ngày lễ lớn; nêu cao tinh thần trong việc thực hiện văn minh công sở và các quy định của KTNN và của vụ về thời gian làm việc thời gian nghỉ ngơi; gương mẫu trong việc thực hiện các nhiệm vụ khi lãnh đạo giao đảm bảo chất lượng, tiến độ…
 
BCH Chi đoàn Vụ Pháp chế cũng thực hiện tốt vai trò đồng hành cùng đoàn viên thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ như một số đoàn viên đã trở thành cộng tác viên tích cực, thường xuyên của Tạp chí kiểm toán, Tạp chí nghiên cứu khoa học. Được sự quan tâm của lãnh đạo vụ, các đoàn viên trong chi đoàn đã tích cực nghiên cứu khoa học trong đó có 01 đoàn viên là đồng chủ nhiệm đề tài cấp bộ; 03 đoàn viên chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở và hầu hết các thành viên đều tham gia viết đề tài.
 
Được sự quan tâm của Chi bộ, lãnh đạo vụ Pháp chế nên hầu hết các đoàn viên đã được kết nạp đảng 10/12 đảng viên (hiện nay 7/9 đoàn viên). Nhìn chung, các đoàn viên đều cố gắng phấn đấu và mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Trong đó, 01 đoàn viên ưu tú xuất sắc được Chi đoàn Vụ Pháp chế giới thiệu chi bộ đưa vào diện theo dõi phấn đấu, hiện Chi bộ vẫn tiếp tục theo dõi đối tượng này. Các đoàn viên luôn tham gia đầy đủ các buồi học tập nghị quyết, chủ chương, đường lối, pháp luật của nhà nước.
 
Trong nhiệm kỳ 2017 – 2019, Chi đoàn sẽ tăng cường hơn nữa công tác theo dõi, bồi dưỡng, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong việc rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp; vận động đoàn viên tham gia đầy đủ các lớp học, tìm hiểu, quán triệt Nghị quyết, phổ biến pháp luật cũng như các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức; xung kích trong việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 01-CT/TW và chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh đối với KTNN.
 
Tiếp tục tăng cường công tác học tập chính trị, giáo dục tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên, tổ chức rút kinh nghiệm, phê bình và tự phê bình và tự phê trong đoàn viên thanh niên. Đẩy mạnh theo dõi, giới thiệu đoàn viên ưu tú nhằm chủ động giới thiệu cho Chi bộ xem xét phát triển đảng.
 
Bám sát sự chỉ đạo của Đoàn TN Kiểm toán nhà nước, Chi bộ và lãnh đạo đơn vị, phối hợp chặt chẽ và tranh thủ sự ủng hộ của Công đoàn đơn vị đối với hoạt động của Chi đoàn. Kết hợp tổ chức các buổi sinh hoạt đoàn với việc nghiên cứu, tìm hiểu Nghị quyết của Đảng uỷ cơ quan, Chi bộ và Đoàn cấp trên.
 
Đề cao vai trò của Đoàn thanh niên trong hoạt động chuyên môn, đề xuất lãnh đạo đơn vị phân công các nhiệm vụ quan trọng của đơn vị cho đoàn viên Chi đoàn. Thường xuyên tổ chức các buổi trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ, mời các đồng chí có kinh nghiệm về hoạt động kiểm toán trong đơn vị để hướng dẫn thêm về chuyên môn nghiệp vụ.
 
Đẩy mạnh công tác học tập, nghiên cứu và triển khai thi hành Luật kiểm toán nhà nước và cập nhật các quy định mới về KTNN đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tư vấn pháp luật về KTNN cho các tổ chức và cá nhân khi có nhu cầu. Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thường xuyên trau dồi kiến thức về tin học, ngoại ngữ..
 
Tích cực hưởng ứng các hoạt động đoàn thể do các cấp phát động. Xây dựng phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tinh thần phối hợp công tác và giúp đỡ lẫn nhau, khuyến khích đoàn viên thanh niên tham gia đề tài khoa học, viết bài cho Tạp chí, tham gia các hoạt động thể thao, văn nghệ… Tích cực thực hiện các hoạt động phong trào kỷ niệm ngày thành lập KTNN...
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế Lê Anh Dũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm Chi đoàn cần tập trung trong nhiệm kỳ tới, đồng thời khẳng định Tập thể lãnh đạo Vụ Pháp chế sẽ tạo điều kiện mọi điều kiện để Chi đoàn hoàn thành nhiệm vụ năm 2017.
 
Phát biểu tại Đại hội, Phó bí thư BCH Đoàn thanh niên KTNN Lại Xuân Nghị ghi nhận những kết quả Chi đoàn Vụ Pháp chế đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 -2017, đồng thời chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức trong nhiệm kỳ tới; bày tỏ tin tưởng trong nhiệm kì 2017-2019 Chi đoàn thanh niên Vụ Pháp chế sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Với sự nhất trí cao, Đại hội đã bầu ra BCH Chi đoàn Vụ Pháp chế nhiệm kỳ 2017-2019 gồm 03 đồng chí./.
 
Nguyễn Hoàng Hiệp
Các bài đã đăng