Tin hoạt động
KTNN chuyên ngành Ib tập huấn Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 14/3/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, KTNN chuyên ngành Ib đã tổ chức tập huấn Chuẩn mực KTNN (CMKTNN) đợt 1 cho 52 cán bộ, kiểm toán viên của đơn vị.
Phát biểu khai giảng lớp tập huấn, ông Đặng Việt Dũng – Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ib cho biết, lớp tập huấn được tổ chức theo Kế hoạch đào tạo năm 2017 của đơn vị. Từ 14 – 17/3/2017, các học viên sẽ được tập huấn 08 CMKTNN 30, 40, 100, 200, 1300, 1315, 1320, 1330. Kết thúc kiểm toán đợt 1, KTNN chuyên ngành Ib sẽ triển khai đợt 2, tập huấn 08 CMKTNN còn lại. Để lớp tập huấn đạt kết quả cao, ông Đặng Việt Dũng đề nghị các học viên nghiêm túc học tập, chấp hành kỷ luật, quy chế của lớp học, tích cực trao đổi, thảo luận, nhằm tiếp cận, áp dụng và triển khai bộ CMKTNN vào thực tiễn công tác của đơn vị.
 
Tại khóa tập huấn này, các học viên sẽ được Báo cáo viên Trần Quang Huy – Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán trình bày các CMKTNN số 30 - Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp, CMKTNN số 40 - Kiểm soát chất lượng kiểm toán, CMKTNN số 100 - Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kiểm toán của KTNN, CMKTNN số 200 - Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tài chính; Báo cáo viên Vương Văn Quang, Trưởng phòng Tổng hợp, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán trình bày về CMKTNN số 1300 - Lập kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán tài chính, CMKTNN số 1315 - Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường hoạt động của đơn vị trong kiểm toán tài chính, CMKTNN số 1320 - Xác định và vận dụng trọng yếu kiểm toán trong kiểm toán tài chính và CMKTNN số 1330 - Biện pháp xử lý rủi ro kiểm toán trong kiểm toán tài chính.
 
Sau khi kết thúc 2 đợt tập huấn CMKTNN, KTNN chuyên ngành Ib sẽ phối hợp với Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức thi, kiểm tra các học viên về các nội dung đã được tập huấn./.
 
M. Thúy
Các bài đã đăng