Tin hoạt động
KTNN chuyên ngành IV tổ chức sinh hoạt chính trị và tập huấn trao đổi nghiệp vụ kiểm toán
(kiemtoannn.gov.vn) - Trong 03 ngày - 13,14, 16/3/2017, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành IV (KTNN CN IV) tổ chức sinh hoạt chính trị và tập huấn trao đổi nghiệp vụ kiểm toán cho cán bộ, công chức thuộc đơn vị. Báo cáo viên là các cán bộ, Kiểm toán viên có nhiều kinh nghiệm của đơn vị và chuyên gia thuộc Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Xây dựng.
 
Phó Kiểm toán trưởng KTNN CN IV Trương Văn Tạo quán triệt Chỉ thị số 237-CT/BTV ngày 19/01/2017 của Đảng ủy KTNN
 
Phát biểu khai mạc, Phó Kiểm toán trưởng KTNN CN IV Trương Văn Tạo cho biết, đây là đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng và tập huấn nghiệp vụ rất cần thiết trước khi đơn vị bước vào triển khai nhiệm vụ kiểm toán theo Kế hoạch năm 2017. Phó Kiểm toán trưởng KTNN CN IV yêu cầu các cán bộ, công chức được tập huấn cần chấp hành nghiêm túc quy định của lớp, hoàn thành toàn bộ, nội dung chương trình đề ra.
 
Quán triệt về Chỉ thị số 237-CT/BTV ngày 19/01/2017 của Đảng ủy KTNN về “Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2017 và tập trung lãnh đạo đại hội các tổ chức đoàn thể KTNN”, ông Trương Văn Tạo quán triệt các nội dung: Tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2017; Tăng cường công tác xây dựng Đảng; Tập trung lãnh đạo đại hội các tổ chức đoàn thể KTNN.
 
Các học viên được báo cáo viên thuộc KTNN CN IV chia sẻ những khó khăn khi kiểm toán đối với dự án ODA, cũng như một số kinh nghiệm khi thực hiện kiểm toán đối với dự án ODA trong tất cả các khâu: Công tác khảo sát, lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư, tổng mức đầu tư; Công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán; Tuân thủ trong công tác đấu thầu; Tiến độ thực hiện đầu tư dự án, gói thầu; Công tác quản lý chất lượng thi công công trình; Công tác quản lý chi phí đầu tư.
 
Ngày 14/3/2017, sau khi nghe Kiểm toán trưởng KTNN CN IV Ngô Văn Quý quán triệt mục tiêu, nội dung, trọng tâm kiểm toán năm 2017, các học viên sẽ tiếp tục nghe các báo cáo viên thuộc KTNN CN IV trao đổi kinh nghiệm kiểm toán các dự án án BOT về kiểm tra, đánh giá cơ sở, phương pháp xác định một số chỉ tiêu quan trọng trong phương án tài chính và lựa chọn nhà thầu xây dựng.
 
Ngày 15/3/2017, các học viên sẽ được Ban chủ nhiệm Đề tài khoa học cấp bộ 2016 “Xây dựng chương trình kiểm toán dự án đầu tư” trao đổi về: Cơ sở lý luận chương trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình; Thực trạng hệ thống văn bản quy định về kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình tại KTNN; Nội dung chương trình thực hiện kiểm toán đối với dự án đầu tư xây dựng công trình.
 
Theo chương trình, ngày 16/3/2017, các báo cáo viên thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Xây dựng sẽ cập nhật cơ chế, chính sách mới có hiệu lực đối với lĩnh vực Dự án đầu tư theo hình thức PPP, ODA, NSNN và Trái phiếu chính phủ: Thông tư 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01/3/2016 hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP; Thông tư 06/2016/TT-BKHĐT ngày 28/6/2016 hướng dẫn Nghị định số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư PPP; Thông tư 15/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP; Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư 08/2016/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung hợp đồng tư vấn xây dựng…/.
 
Ngọc Bích
Các bài đã đăng