Tin hoạt động
KTNN xây dựng đề cương quy trình, hướng dẫn kiểm toán đối với kiểm toán CNTT, kiểm toán môi trường và kiểm toán hoạt động
(kiemtoannn.gov.vn) - Chiều 02/3/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chủ trì buổi làm việc để trao đổi các nội dung liên quan đến việc xây dựng đề cương quy trình, hướng dẫn kiểm toán đối với kiểm toán CNTT, kiểm toán môi trường và kiểm toán hoạt động.
 
Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chủ trì buổi làm việc
 
Tham dự buổi làm việc có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên; các công chức, viên chức đã học về kiểm toán kiểm toán CNTT, kiểm toán môi trường và kiểm toán hoạt động và các bộ phận liên quan.
 
Tại buổi làm việc Vụ trưởng vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán (CĐ&KSCLKT) Ngô Minh Kiểm đã trình bày về thực trạng, định hướng xây dựng và đề xuất những yêu cầu đặt ra đối với việc xây dựng đề cương “Quy trình kiểm toán hoạt động, kiểm toán CNTT và kiểm toán môi trường”.
 
Theo đó, dự thảo đề cương quy trình kiểm toán CNTT đã được xây dựng gửi lấy ý kiến Vụ CĐ&KSCLKT, đang tổ chức hoàn thiện đề cương theo ý kiến tiếp thu. Về nội dung này, Vụ CĐ&KSCLKT đề xuất tổ soạn thảo nên tập trung xây dựng quy trình kiểm toán hệ thống CNTT. Trong trường hợp cần thiết sẽ xây dựng Tài liệu hướng dẫn Kiểm toán Báo cáo tài chính trong môi trường CNTT.
 
        
 Vụ trưởng vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán Ngô Minh Kiểm phát biểu
 
Hiện tại việc triển khai kiểm toán môi trường dựa trên các hướng dẫn về kiểm toán môi trường của INTOSAI, ASOSAI; vì vậy, Vụ CĐ&KSCLKT đề xuất chỉ xây dựng cẩm nang hướng dẫn kiểm toán môi trường, không xây dựng quy trình vì kiểm toán môi trường là một dạng của kiểm toán hoạt động.
 
Trên cơ sở lấy ý kiến toàn Ngành, Quy trình kiểm toán hoạt động đã được hoàn thiện và đang lấy ý kiến thẩm định lần cuối, dự kiến ban hành ngay trong Quý I/2017. Vụ CĐ&KSCLKT đề xuất cần xây dựng Quy trình kiểm toán hoạt động và tài liệu hướng dẫn các chuẩn mực về kiểm toán hoạt động, nhằm đảm bảo tính thống nhất chung trong thực hiện.
 
Tại buổi làm việc, các thành viên tham dự đã thảo luận, đóng góp ý kiến về định hướng xây dựng quy trình cho Kiểm toán CNTT và Kiểm toán môi trường; góp ý hoàn hiện Dự thảo “Quy trình kiểm toán hoạt động”. Các ý kiến thống nhất rằng, kiểm toán hoạt động là một loại hình kiểm toán nên cần thiết xây dựng quy trình kiểm toán; kiểm toán môi trường và kiểm toán công nghệ thông tin chỉ là một lĩnh vực kiểm toán nên xây dựng sổ tay, cẩm nang hướng dẫn thực hiện kiểm toán.
 
Về nhân sự xây dựng, các ý kiến cho rằng ngoài nhân lực như đề xuất của Vụ Tổ chức – Cán bộ cần có sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài Ngành.
 
Theo Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên các nội dung của quy trình kiểm toán cần cụ thể hóa chuẩn mực, quy trình chung  và cơ sở để xây dựng sổ tay hướng dẫn, cẩm nang. Vì vậy, việc xây dựng quy trình kiểm toán hoạt động cần cụ thể hóa trình tự, phương pháp, thủ tục, kỹ thuật và yêu cầu của 4 bước của quy trình; các kỹ năng để triển khai được quy định tại cẩm nang, hướng dẫn. Đối với các lĩnh vực mới như kiểm toán môi trường, kiểm toán CNTT, trước tiên cần xây dựng đề cương, cẩm nang, hướng dẫn theo hướng cụ thể hóa chuẩn mực, quy trình chung…
 
Kết luận buổi làm việc, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đánh giá cao sự cố gắng của các tổ soạn thảo trong thời gian vừa qua, đồng thời yêu cầu các tổ soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo theo hướng hoàn thiện “Quy trình kiểm toán hoạt động”; xây dựng các hướng dẫn kiểm toán môi trường và kiểm toán CNTT. Tổng Kiểm toán nhà nước cũng đồng ý kiện toàn nhân sự cho các tổ soạn thảo, cho phép mời chuyên gia trong ngoài Ngành. Về thời gian, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu hoàn thiện để ban hành “Quy trình kiểm toán hoạt động” trước 30/6/2017; Hoàn thiện dự thảo “Hướng dẫn kiểm toán CNTT và kiểm toán môi trường” trước 30/7/2017 để lấy ý kiến toàn Ngành./.
 
Ngọc Bích
Các bài đã đăng