Tin hoạt động
KTNN tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý, thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.
(kiemtoannn.gov.vn) - Trong 2 ngày 02 và 03/3/2017, tại Thành phố Cần Thơ, Kiểm toán nhà nước (KTNN) phối hợp với KTNN khu vực V tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý, thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, dành cho các đối tượng là công chức, chuyên viên thuộc Văn phòng KTNN, thành viên Ban Quản lý dự án KTNN, các Ban QLDA thuộc 13 KTNN khu vực trực thuộc.
Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Chánh Văn phòng KTNN Nguyễn Ngọc Sùng; ông Phạm Xuân Tuyên - giảng viên chính thuộc Trường Đào tạo Bộ Tài chính. Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chánh Văn phòng KTNN Nguyễn Ngọc Sùng  yêu cầu các học viên tập trung học tập, nghiên cứu, thảo luận kỹ các nội dung do giảng viên giảng dạy, nhằm áp dụng vào thực tế tại các Ban Quản lý dự án đối với việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư tại trụ sở các cơ quan KTNN và trụ sở các khu vực. Đặc biệt tìm hiểu sâu về các quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước tại trụ sở KTNN và trụ sở KTNN các khu vực trong thời gian sắp tới.
 
Hội nghị tập huấn giúp cho các học viên nắm được tinh thần các quy định tại Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính về quản lý, thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ tài chính về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.
 
Từ kết quả tập huấn tại Hội nghị, các thành viên Ban Quản lý dự án thuộc KTNN và KTNN khu vực xác định việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả và chấp hành đúng quy định về quản lý tài chính đầu tư và xây dựng của pháp luật hiện hành; nắm được mục tiêu quyết toán dự án hoàn thành nhằm đánh giá kết quả quá trình đầu tư, xác định năng lực sản xuất, giá trị tài sản mới tăng thêm do đầu tư mang lại; đánh giá việc thực hiện các quy định của Nhà nước trong quá trình đầu tư thực hiện dự án, xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, các nhà thầu, cơ quan cấp vốn, cho vay.../.
 
Đỗ Trí

Các bài đã đăng