Tin hoạt động
Kiểm toán nhà nước tập huấn Quy trình kiểm toán
(kiemtoannn.gov.vn) - Thực hiện kế hoạch tuyên truyền pháp luật năm 2017 của Kiểm toán Nhà nước (KTNN), sáng 1/3/2017, tại trụ sở KTNN – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, KTNN đã tổ chức hội nghị tập huấn Quy trình kiểm toán cho toàn thể công chức, kiểm toán viên thuộc các đơn vị trực thuộc KTNN.
Toàn cảnh buổi tập huấn
 
Tại Hội nghị, các công chức, kiểm toán viên được nghe báo cáo viên phổ biến, quán triệt những quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc kiểm toán do KTNN thực hiện liên quan đến 04 bước: Chuẩn bị kiểm toán; Thực hiện kiểm toán; Lập và gửi báo cáo kiểm toán và Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. Sau buổi tập huấn, các công chức, kiểm toán viên được đào tạo sẽ nắm chắc hơn về quy trình kiểm toán, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ kiểm toán năm 2017 được Tổng Kiểm toán nhà nước giao.
 
Mục đích của việc ban hành Quy trình này là nhằm bảo đảm tính thống nhất trong việc tổ chức, thực hiện, quản lý hoạt động kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán; tạo cơ sở pháp lý và khuôn khổ nghề nghiệp để tổ chức các công việc trong một cuộc kiểm toán; đồng thời, là cơ sở để thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng các cuộc kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp kiểm toán viên.
 
Bên cạnh việc trình bày nội dung của văn bản, báo cáo viên đã giành thời gian trao đổi, thảo luận với các công chức, kiểm toán viên về những nội dung mới của văn bản, những vấn đề khó khăn, vướng mắc khi vận dụng Quy trình vào thực tiễn kiểm toán.
 
Theo ban tổ chức Hội nghị, tài liệu của chương trình tập huấn sẽ là căn cứ để xây dựng quy trình, hướng dẫn kiểm toán cụ thể đối với từng lĩnh vực kiểm toán của KTNN./.
 
Quy trình kiểm toán của KTNN ban hành theo Quyết định số 08/2016/QĐ-KTNN gồm 05 Chương, 29 Điều, được xây dựng trên cơ sở quy định của Luật KTNN năm 2015, Hệ thống Chuẩn mực KTNN và thực tiễn hoạt động kiểm toán. Quy trình này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, các Đoàn kiểm toán của Kiểm toán nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán; Các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước không phải là Kiểm toán nhà nước chuyên ngành, Kiểm toán nhà nước khu vực được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các cuộc kiểm toán; Thành viên Đoàn kiểm toán không phải là Kiểm toán viên nhà nước, khi tham gia Đoàn kiểm toán nhà nước phải áp dụng Quy trình này như đối với Kiểm toán viên nhà nước.
 Hà Linh
Các bài đã đăng