Tin hoạt động
Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia tập huấn Chuẩn mực KTNN
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 27/02/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, KTNN chuyên ngành Ia đã tổ chức khai giảng lớp tập huấn Chuẩn mực KTNN (CMKTNN) và chuyên môn theo các lĩnh vực cho các cán bộ, kiểm toán viên của đơn vị.
Toàn cảnh buổi tập huấn
 
Phát biểu khai giảng, Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ia Trần Hải Đông cho biết, đợt tập huấn sẽ kéo dài trong 14 ngày, từ ngày 27/02 đến ngày 16/3/2017. Để lớp tập huấn đạt kết quả cao, ông Trần Hải Đông đề nghị các học viên nghiêm túc học tập, tích cực trao đổi, thảo luận chia sẻ những vấn đề mới trong quá trình thực hiện công tác kiểm toán tại đơn vị, nhằm tiếp cận, áp dụng và triển khai bộ CMKTNN vào thực tiễn, nâng cao chất lượng kiểm toán. 
 
Trong buổi sáng, ông Trần Hải Đông đã giới thiệu với các học viên các nội dung về: Tổng quan về hệ thống CMKTNN và CMKTNN số 30 - Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp.
 
Theo kế hoạch, các học viên sẽ được giới thiệu, phổ biến 16/39 CMKTNN đã được ban hành tại Quyết định số 02/2016/QĐ-KTNN ngày 15/7/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước gồm: CMKTNN số 30 - Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp, CMKTNN số 40 - Kiểm soát chất lượng kiểm toán, CMKTNN số 100 - Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kiểm toán của KTNN, CMKTNN số 200 - Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tài chính, CMKTNN số 300 - Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán hoạt động, CMKTNN số 400 - Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tuân thủ, CMKTNN số 1220 - Kiểm soát chất lượng đối với cuộc kiểm toán tài chính, CMKTNN số 1300 - Lập kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán tài chính, CMKTNN số 1315 - Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường hoạt động của đơn vị trong kiểm toán tài chính, CMKTNN số 1320 - Xác định và vận dụng trọng yếu kiểm toán trong kiểm toán tài chính, CMKTNN số 1330 - Biện pháp xử lý rủi ro kiểm toán trong kiểm toán tài chính, CMKTNN số 1500 - Bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán tài chính, CMKTNN số 1530 - Lấy mẫu kiểm toán trong kiểm toán tài chính, CMKTNN số 1600 - Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính tập đoàn, CMKTNN số 3000 - Hướng dẫn kiểm toán hoạt động, CMKTNN số 4000 - Hướng dẫn kiểm toán tuân thủ. 
 
Cuối đợt tập huấn, KTNN chuyên ngành Ia sẽ phối hợp với Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức kiểm tra các học viên về các nội dung đã được tập huấn. Đồng thời triển khai sinh hoạt chính trị và tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ theo các lĩnh vực cho các cán bộ, kiểm toán viên của đơn vị./.
 
M. Thúy
Các bài đã đăng