Tin Đảng - Đoàn thể
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng năm 2016
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 24/2/2017, tại Trụ sở TW Đảng, Ủy ban Kiểm tra TW tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự, phát biểu ý kiến chỉ đạo.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đinh Thế Huynh - Thường trực Ban Bí thư, Trần Quốc Vượng - Bí thư TW Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW, Phạm Minh Chính - Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tổ chức TW,  Hoàng Trung Hải - Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư TW Đảng, Chánh Văn phòng TW; các đồng chí Ủy viên TW Đảng, thành viên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra TW; đại diện lãnh đạo các ban của Đảng TW, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, thường trực các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW…
 
Đồng chí Đoàn Xuân Tiên – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Kiểm toán nhà nước tham dự Hội nghị.
 
Phát biểu ý kiến khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW cho biết, Hội nghị lần này có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng và hoạt động của ủy ban kiểm tra các cấp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2016 – năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; chỉ rõ yếu kém, khuyết điểm, bàn biện pháp khắc phục, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2017.
 
Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị các đại biểu phát huy trí tuệ, dân chủ, tập trung đánh giá chính xác, khách quan, đúng mức kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm qua, nhất là những mô hình, cách làm mới; đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, yếu kém, khuyết điểm; dự báo những nhân tố, vấn đề tác động đến quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; xác định nhiệm vụ, đề ra giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 
Toàn cảnh Hội nghị 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi những biện pháp tăng cường giám sát, nắm tình hình tổ chức Đảng và đảng viên, nhất là những nơi có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, những vấn đề phức tạp nảy sinh, những vấn đề bức xúc mà đảng viên, nhân dân phản ánh, tạo cơ sở và sự chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2017; từ thực tiễn và yêu cầu kiểm tra, giám sát thời gian tới, đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định của Đảng trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng nói riêng.
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương kết quả hoạt động kiểm tra của Đảng nói chung, cũng như ngành kiểm tra nói riêng, “Trong năm 2016, hoạt động kiểm tra nói chung của Đảng cũng như ngành kiểm tra nói riêng đã làm được rất nhiều việc, khá toàn diện, có nhiều đổi mới, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ Đảng, đóng góp quan trọng vào việc giữ gìn sự trong sạch của Đảng, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước” – Tổng Bí thư nói.
 
Chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, Tổng Bí thư đề nghị, trong năm 2017 và những năm tiếp theo cấp uỷ, tổ chức đảng và uỷ ban kiểm tra các cấp cần thực hiện tốt một số nội dung cơ bản, cụ thể: Nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng; Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong đó lấy phòng ngừa, xây là chính; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Cần chủ động đề xuất các giải pháp hữu hiệu để giải quyết dứt điểm những việc đang làm với phương châm là làm đến cùng, đồng thời chuẩn bị làm tiếp những vụ việc mới phát sinh, trong quá trình kiểm tra, giám sát, cần chú ý khâu phát hiện, phát giác ban đầu. Đặc biệt, Tổng Bí thư nhấn mạnh, điều quan trọng quyết định là phải tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra; phải xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp thực sự có chất lượng, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ; có phẩm chất đạo đức cách mạng; có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, tính chiến đấu cao; có kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, phương pháp công tác khoa học, sâu sát, thận trọng và ứng xử có văn hóa… “Tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan có liên quan, sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và uỷ ban kiểm tra các cấp nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng được đòi hỏi của Đảng, nhân dân và đất nước” – Tổng Bí thư kết luận./.
 
M. Thúy
Các bài đã đăng