Tin Đảng - Đoàn thể
Không có vùng cấm, vùng trống trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 23/02/2017, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2016 và quán triệt, triển khai Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Dự Hội nghị có các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra TƯ; Hoàng Trung Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Nguyễn Hoà Bình, Chánh án TAND tối cao cùng đại diện các Bộ, ban, ngành, tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng chí Hoàng Hồng Lạc, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, đồng chí Hoàng Văn Chương, Chánh Thanh tra Kiểm toán nhà nước dự Hội nghị.
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên sau 4 năm tái lập, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngành gắn với việc triển khai Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị.
 
Sau 4 năm hoạt động, Ban Nội chính Trung ương đã cơ bản ổn định về tổ chức bộ máy, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, quá trình hoạt động, Ban còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Vì vậy, hội nghị lần này sẽ là dịp để ngành Nội chính Đảng trao đổi, thảo luận về những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ, nâng cao hiệu quả hoạt động. 
 
Báo cáo kết quả hoạt động của ngành Nội chính Đảng năm 2016, đồng chí Võ Văn Dũng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương cho biết, năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2016-2020 nên khối lượng công việc nhiều, yêu cầu cao; các quy định về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chưa được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp... Tuy nhiên, toàn ngành Nội chính Đảng đã ra sức khắc phục khó khăn, nêu cao quyết tâm chính trị, mạnh dạn đề ra nhiều chương trình, kế hoạch công tác với yêu cầu cao hơn; tích cực, chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, hầu hết các nội dung công việc theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2016 đã được hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.
 
Nhiều kết quả hoạt động của Ngành được ghi nhận, như: Thực hiện tốt việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo và cấp uỷ địa phương một số chủ trương, giải pháp lớn về nội chính và phòng chống tham nhũng (PCTN); hoàn thành việc tổng kết một số nghị quyết lớn của Đảng về nội chính và PCTN; chất lượng nghiên cứu, thẩm định các dự án, đề án, văn bản quan trọng về lĩnh vực nội chính và PCTN được nâng lên; việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cấp uỷ, tổ chức đảng được thực hiện đúng với quy định của Đảng và Nhà nước về nội chính và PCTN, khâu kiểm tra, giám sát việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế có nhiều tiến bộ.
 
Đặc biệt, Ngành đạt nhiều kết quả trong công tác tham mưu, đề xuất chỉ đạo xử lý dứt điểm, nghiêm minh các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm và xử lý kịp thời một số vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội...
 
Qua kiểm tra, giám sát đã kiến nghị 42 vấn đề về cơ chế, chính sách, pháp luật; kiến nghị đôn đốc, theo dõi, chỉ đạo xử lý 87 vụ việc, vụ án; yêu cầu chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý 72 cơ quan, đơn vị có liên quan. Đã có trên 7.400 kết luận thanh tra, kiểm toán được rà soát; qua rà soát chấn chỉnh, kiến nghị nhiều vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng.
 
Ban Nội chính cũng đã tham mưu Ban Chỉ đạo đưa 06 vụ án lớn ra xét xử sơ thẩm, 07 vụ án lớn ra xét xử phúc thẩm, được nhân dân đồng tình. Đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng giao cho Tỉnh ủy, Thành ủy chỉ đạo xử lý, đến nay đã tham mưu chỉ đạo xử lý xong 151 vụ án, vụ việc; đang tiếp tục chỉ đạo xử lý 33 vụ án, vụ việc. Riêng năm 2016, đã chỉ đạo xử lý xong 97 vụ án, vụ việc.
 
Đồng chí Võ Văn Dũng nêu 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà ngành Nội chính Đảng tập trung thực hiện trong năm 2017. Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu là tham mưu, đề xuất có chất lượng với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp uỷ địa phương ban hành kịp thời các chủ trương, chính sách để chỉ đạo có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và PCTN; tham mưu, đề xuất những quan điểm, định hướng lớn cho công tác xây dựng pháp luật về lĩnh vực nội chính và PCTN, nhất là sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Bộ luật hình sự, Luật PCTN, Luật giám định tư pháp và các luật có liên quan...
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị
 
Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những ưu điểm, kết quả đạt được, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm tại đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác nội chính Đảng. Đa số các đại biểu cho rằng, để thuận lợi cho công tác lãnh đạo chỉ đạo trong công tác nội chính, cần sớm kiện toàn bộ máy, quy chế phối hợp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, nhất là cán bộ tư pháp.
 
Quán triệt Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh ba quan điểm: Phòng ngừa tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý là việc quan trọng, cấp bách. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, lãng phí, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng, lãng phí; không có vùng cấm, vùng trống, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai.
 
Phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục với những bước đi vững chắc, tích cực, chủ động và có trọng tâm, trọng điểm. Gắn phòng, chống tham nhũng, lãng phí với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân.
 
Kiên quyết, kiên trì, khẩn trương xây dựng cơ chế phòng ngừa để không thể tham nhũng; có cơ chế răn đe, trừng trị để không ai dám tham nhũng; cơ chế bảo đảm để không cần tham nhũng. 
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành nội chính đạt được trong thời gian qua. Đồng tình với các nhóm giải pháp đã nêu của Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Đinh Thế Huynh lưu ý trong năm 2017, ngành nội chính Đảng cần tích cực nghiên cứu, tham mưu đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy địa phương những chủ trương, chính sách về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống tham nhũng.
 
Để thực hiện tốt yêu cầu đó, Ban Nội chính Trung ương, ban nội chính cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp, đề nghị, yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan liên quan làm việc, phối hợp, trao đổi, báo cáo, cung cấp tài liệu, thông tin theo quy định; các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan liên quan cần phối hợp, tạo điều kiện, thực hiện các đề nghị, yêu cầu của Ban Nội chính Trung ương, ban nội chính cấp tỉnh theo quy định.
 
Ban Nội chính Trung ương, ban nội chính cấp tỉnh, thành cần tập trung nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo và cấp uỷ địa phương những chủ trương, giải pháp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; bảo đảm nguyên tắc không buông lỏng sự lãnh đạo của Đảng nhưng cũng không làm thay đổi hoạt động chuyên môn của các cơ quan chức năng trong lĩnh vực công tác nội chính và PCTN.
 
Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị Ban Nội chính Trung ương tiếp tục tham mưu xây dựng giám sát thanh tra các vụ việc, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước có dấu hiệu vi phạm để chuyển cho cơ quan điều tra xử lý. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình, đồng thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy địa phương các chủ trương chính sách để giữ vững an ninh quốc gia, nhất là đối với các địa bàn trọng điểm.
 
Về tổ chức quán triệt và triển khai Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Đinh thế Huynh đề nghị thường vụ cấp uỷ các tỉnh, thành tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện thật tốt, đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quyết tâm thực hiện cho được mục tiêu đã đề ra./.
 
Phương Vân
Các bài đã đăng