Tin Đảng - Đoàn thể
Đảng bộ KTNN khu vực II tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Khóa XII
(kiemtoannn.gov.vn) - Thực hiện Kế hoạch số 207-KH/ĐU ngày 21/12/2016 của Đảng uỷ Kiểm toán nhà nước (KTNN) về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khoá XII. Ngày 17/02/2017, tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Đảng bộ KTNN khu vực II đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Khóa XII tới toàn thể đảng viên, công chức và người lao động trong đơn vị.
Đồng chí Phan Văn Thường - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ KTNN, Bí thư đảng bộ KTNN khu vực II phát biểu khai mạc Hội nghị
 
Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Văn Thường - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ KTNN, Bí thư đảng ủy KTNN khu vực II, cùng các đồng chí: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ và toàn thể đảng viên, công chức và người lao động của KTNN khu vực II.
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phan Văn Thường khẳng định Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Khóa XII đến toàn thể đảng viên, công chức và người lao động của KTNN khu vực II nhằm giúp đảng viên, công chức và người lao động của đơn vị nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Khóa XII từ đó ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 
Ông Nguyễn Hồ Cảnh truyền đạt những nội dung của Nghị quyết TW4 khoá XII
 
Đảng ủy KTNN khu vực II đã mời ông Nguyễn Hồ Cảnh – Chuyên viên cao cấp, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Nghệ An phân tích những nguyên nhân, hạn chế, lí do mà Đảng ban hành NQTW4 khóa XII, nhấn mạnh đến một số điểm mới của NQTW4 khóa XII so với NQTW4 khóa XI; chỉ ra cụ thể những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị như: Phai nhạt lý tưởng cách mạng; nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; khi có khuyết điểm thì giấu giếm, thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật. Trong phê bình nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng; nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nói không đi đôi với làm, duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; tham vọng chức quyền, không chấp hành sự phân công của tổ chức; vướng vào "tư duy nhiệm kỳ", chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt, có lợi cho mình…
 
Kết thúc lớp học, thay mặt BCH đảng bộ, đồng chí Phan Văn  cảm ơn ông Nguyễn Hồ Cảnh đã truyền đạt hết sức đầy đủ tinh thần và nội dung NQTW4, khóa XII. Đồng chí chỉ đạo đảng Đảng ủy KTNN khu vực II xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; toàn thể đảng viên, công chức và người lao động của đơn vị làm Bản cam kết thực hiện nghị quyết và viết bài thu hoạch bằng tay để giảng viên trực tiếp lên lớp chấm. Đây cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức đảng, đảng viên và đánh giá, bình xét, phân loại tập thể, cá nhân công chức năm 2017./.
Nguyễn Tất Thắng


Các bài đã đăng