Tin Đảng - Đoàn thể
Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương

(kiemtoannn.gov.vn) - Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương Ngày 21/2, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức tọa đàm khoa học “Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương”. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì tọa đàm. Đồng chí Nguyễn Bá Dũng, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể KTNN tham dự buổi tọa đàm.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Quang Dương phát biểu khai mạc tọa đàm

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Quang Dương khẳng định, tiếp nối truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã và đang tiếp tục khẳng định là một trong những đảng bộ trực thuộc Trung ương, giữ vai trò, vị trí then chốt trong hệ thống chính trị; với hạt nhân lãnh đạo, nòng cốt là đội ngũ cán bộ, đảng viên cao cấp của Đảng và Nhà nước đã góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Báo cáo đề dẫn, đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nêu rõ, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X, Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương được thành lập theo Quyết định số 47-QĐ/TW ngày 11/4/2007. 10 năm qua, Đảng ủy Khối đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, được phản ánh toàn diện trên các mặt của công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Với 19 ý kiến, buổi tọa đàm làm rõ những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế trong các mặt công tác của Đảng ủy Khối, đưa ra các giải pháp khắc phục nhằm xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về tư tưởng chính trị, trong sạch về đạo đức, lối sống, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ. Các đại biểu, các chuyên gia, các nhà khoa học, quản lý đã làm rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong các cơ quan, đơn vị từ đó, chỉ ra những mặt chưa phù hợp trong thực tiễn hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở.

Các đại biểu nêu ý kiến tại buổi tọa đàm 

Đồng chí Nguyễn Đức Hà, Ban Tổ chức Trung ương nêu vấn đề: Tại sao khi tổng kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng thì Trung ương thường đánh giá là các đảng bộ địa phương tiến hành bài bản, nghiêm túc, có hiệu quả hơn các cơ quan Trung ương? Các quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ ngày càng được bổ sung hoàn thiện và tiến hành theo quy trình dân chủ, chặt chẽ từ dưới lên nhưng việc đánh giá cán bộ nhiều trường hợp vẫn không chính xác? Nhiều đồng chí lúc công tác được đánh giá có nhiều thành tích nhưng vừa nghỉ hưu hoặc chuyển công tác thì lại phát hiện vi phạm nghiêm trọng? Khi cán bộ có thành tích thì ai cũng thấy có phần mình trong đó nhưng khi bị kỷ luật thậm chí truy tố thì không có tổ chức, cá nhân nào đứng ra chịu trách nhiệm liên đới?

Theo PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ khối bởi đây chính là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, tham gia vào quá trình hoạch định phát triển của quốc gia. Vai trò tiên phong, gương mẫu của họ không chỉ tác động tới cơ quan, đơn vị mà còn ảnh hưởng đến cả hệ thống ngành dọc dưới địa phương. Mọi hành vi dù lớn, dù nhỏ của người đứng đầu không chỉ cấp dưới trông vào mà cả người dân cũng thấy rõ. Trong các cơ quan Trung ương, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên kể cả cán bộ cấp cao, người đứng đầu có biểu hiện suy thoái, biến chất, tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng tới niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với đồng chí đó và với Đảng, chính quyền./.

Hà Linh

Các bài đã đăng