Tin Đảng - Đoàn thể
KTNN chuyên ngành VI học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 20/02/2017, tại Hà Nội, Đảng bộ Kiểm toán nhà nước (KTNN) chuyên ngành VI đã tổ chức Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị.
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành VI phát biểu tại Hội nghị
 
Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Việt Hà - Ủy viên BCH Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Giám đốc trường Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư đảng bộ bộ phận đảng bộ KTNN chuyên ngành VI, các đồng chí cấp ủy, các đồng chí đảng viên và cán bộ công chức thuộc KTNN chuyên ngành VI.
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành VI cảm ơn đồng chí Đỗ Việt Hà đã dành thời gian quán triệt nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII cho đơn vị. Nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đề nghị các cán bộ đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lắng nghe, tích cực  trao đổi, tham gia đóng góp các ý kiến có chất lượng, sâu sắc, sát với yêu cầu thực tiễn, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
 
 Đồng chí Đỗ Việt Hà - Ủy viên BCH Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Giám đốc trường Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng quán triệt nội dung các văn kiện Hội nghị Trung ương 4 khóa XII
 
Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên của KTNN chuyên ngành VI đã được đồng chí Đỗ Việt Hà quán triệt những nội dung cơ bản trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, đặc biệt là nội dung của Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác điều hành các tổ chức đảng cũng như các nội dung liên quan đến công tác đảng.
 
Được biết, sau Hội nghị, cán bộ, đảng viên tham gia Hội nghị phải viết thu hoạch cá nhân, thể hiện nhận thức của bản thân về những nội dung đã được quán triệt tại Hội nghị./. 
 
M. Thúy
Các bài đã đăng