Tin Đảng - Đoàn thể
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Kiểm toán nhà nước họp thường kỳ quý I/2017: Cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 16/02/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN tổ chức cuộc họp thường kỳ quý I/2017. Đồng chí Đoàn Xuân Tiên - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy KTNN, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước chủ trì cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp
 
Tại cuộc họp thường kỳ quý I/2017, UBKT tập trung thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung chính: Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2016 của UBKT Đảng ủy KTNN đối với 03 tổ chức đảng trực thuộc Chi bộ Báo Kiểm toán, Đảng bộ KTNN khu vực X và Đảng bộ KTNN khu vực XI; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 của UBKT Đảng ủy KTNN; Dự thảo một số mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy KTNN; Quy định về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, đoàn giám sát của UBKT Đảng ủy KTNN; Dự thảo Quy trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, khiếu nại về kỷ luật đảng của UBKT Đảng ủy KTNN…
 
Về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2016 của UBKT Đảng ủy KTNN đối với 03 tổ chức đảng trực thuộc nêu trên, dự thảo báo cáo của Đoàn giám sát cho thấy 3 tổ chức đảng được giám sát đã thực hiện nghiêm túc quyết định của UBKT Đảng ủy KTNN và kế hoạch kiểm tra của Đoàn kiểm tra; cấp ủy xây dựng báo cáo tương đối đầy đủ các nội dung của đề cương kiểm tra; 3 tổ chức đảng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong năm công tác 2016; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đảng viên được chú trọng, qua đó tư tưởng chính trị của đảng viên ổn định, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị; công tác đào tạo, tự đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ; phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ thị của Đảng cấp trên được quan tâm thường xuyên; hoạt động của cấp ủy đơn vị đảm bảo dân chủ, giữ mối quan hệ tốt với các đơn vị trong và ngoài Ngành…
 
Cho ý kiến về dự thảo Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 của UBKT Đảng ủy KTNN, các ý kiến cơ bản nhất trí với dự thảo của Chương trình, cụ thể, Chương trình tập trung vào 02 nội dung chính: Tham mưu giúp cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ do cấp ủy giao về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo Điều 32 Điều lệ Đảng.  
 
Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo Điều 32 Điều lệ Đảng tập trung vào các nội dung: Kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; thực hiện nhiệm vụ giám sát, trong đó có giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề; xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề nghị cấp ủy thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng; kiểm tra tài chính đảng…
 
Về dự thảo một số mẫu văn bản nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy KTNN: Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra của Đảng ủy KTNN; Quyết định về việc thành lập Đoàn giám sát của Đảng ủy KTNN; Kế hoạch kiểm tra; Kế hoạch giám sát; Báo cáo kết quả kiểm tra; Báo cáo kết quả giám sát; Thông báo kết luận kiểm tra; Thông báo kết quả giám sát, cơ bản các ý kiến tại cuộc họp nhất trí cao với hình thức cũng như nội dung của các mẫu văn bản. Ngoài ra, một số ý kiến đề nghị tổ soạn thảo bổ sung thêm mẫu của Biên bản làm việc nhằm hệ thống hóa toàn bộ các văn bản nghiệp vụ của công tác kiểm tra, giám sát.
 
Về dự thảo Quy định về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, đoàn giám sát của UBKT Đảng ủy KTNN, dự thảo gồm 4 chương với các nội dung: Quy định chung; Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của đoàn kiểm tra, đoàn giám sát và các thành viên trong đoàn; Khen thưởng và xử lý vi phạm và Điều khoản thi hành. Các nội dung của từng chương được quy định cụ thể về phạm vi, đối tượng, nguyên tắc hoạt động của Đoàn kiểm tra, Đoàn giám sát; quy định những việc Đoàn kiểm tra, giám sát không được làm cũng như việc tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Đoàn kiểm tra, giám sát và trách nhiệm, quyền hạn của lãnh đạo đoàn, thành viên và thư ký Đoàn kiểm tra, giám sát; các mối quan hệ công tác của Đoàn kiểm tra giám sát… Quy định nhận được sự đồng thuận cao của các thành viên UBKT về các nội dung.
 
Tại cuộc họp, các thành viên cũng thảo luận về Quy trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, khiếu nại về kỷ luật đảng của UBKT Đảng ủy KTNN. Quy trình được nêu cụ thể cho từng nội dung: Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng; giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; Quy trình kiểm tra tài chính đảng. 
 
Bên cạnh các nội dung thảo luận cho ý kiến trên, các thành viên UBKT Đảng ủy KTNN có những trao đổi, thảo luận đưa ra giải pháp nhằm nâng cáo hiệu quả công tác giám sát thường xuyên của UBKT Đảng ủy KTNN đối với các tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên là cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý. Nhiều ý kiến trao đổi đã gợi ý nhiều cách làm hay, sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác giám sát nói chung và giám sát thường xuyên nói riêng: Chủ động trong công tác giám sát thường xuyên; giám sát qua báo cáo, qua dự họp Ban chấp hành, Hội nghị sơ kết, tổng kết của các cơ sở đảng; phối hợp với Văn phòng Đảng-Đoàn thể trong việc cung cấp tài liệu, báo cáo; các đồng chí ủy viên UBKT đều phải có báo cáo giám sát các tổ chức đảng được phân công phụ trách bên cạnh các báo cáo đột xuất…
 
Kết luận cuộc họp, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy KTNN Đoàn Xuân Tiên cơ bản nhất trí với các ý kiến trao đổi tại cuộc họp, đồng thời yêu cầu các đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban cũng như các ủy viên tập trung hoàn thiện Chương trình công tác, các Quy định, Quy trình để sớm ban hành. Riêng về hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ, đồng chí Đoàn Xuân Tiên yêu cầu sớm hoàn thiện theo ý kiến các đồng chí trong Ủy ban và gửi xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN trước khi ban hành và sử dụng thống nhất trong toàn Đảng bộ./.
 
Phương Vân

Các bài đã đăng