Tin Đảng - Đoàn thể
Ban Nữ công Công đoàn Kiểm toán nhà nước triển khai công tác nữ công năm 2017
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 16/02/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, bà Đào Thị Thu Vĩnh - Trưởng ban Nữ công KTNN đã chủ trì hội nghị triển khai công tác nữ công năm 2017 của KTNN.
 
Báo cáo Kết quả hoạt động nữ công năm 2016 và trọng tâm công tác nữ năm 2017, bà Đào Thị Thu Vĩnh cho biết, năm 2016, công tác nữ công Công đoàn KTNN luôn nhận được sự lãnh đạo của Đảng ủy KTNN, sự quan tâm chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam, sự tạo điều kiện của Lãnh đạo KTNN và Ban Thường vụ Công đoàn KTNN, sự phối hợp chặt chẽ của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN cũng như của Đoàn thanh niên KTNN. Đội ngũ nữ đoàn viên Công đoàn KTNN luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như các nội quy, quy định của cơ quan, nêu cao tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ được phân công, luôn phấn đấu đạt và hoàn thành nhiệm vụ công tác được giao. Tổ chức Nữ công KTNN ngày càng được kiện toàn với 32 đơn vị và tổng số 731 nữ công chức, viên chức, nữ lao động. 
 
Trong năm, Ban Nữ công KTNN và Ban Nữ công các đơn vị trong Ngành đã phát động và tổ chức nhiều hoạt động tích cực, bài bản, động viên chị em hăng hái thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; cùng nhau vượt qua khó khăn, đặc thù công việc thường xuyên phải công tác xa gia đình, cơ quan lưu động trên địa bàn cả nước dài ngày, nhiều nữ công đoàn viên có thu nhập thấp, con nhỏ, ốm đau... Các công tác: Kiện toàn tổ chức hoạt động nữ công, tuyên truyền giáo dục trong nữ công, tổ chức các phong trào thi đua và hoạt động nữ công, phối hợp kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ… được Ban Nữ công KTNN phối hợp với Ban nữ công các Công đoàn trực thuộc thực hiện đạt nhiều kết quả nổi bật.
 
Trong năm 2017, căn cứ hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2017 của Công đoàn Viên chức Việt Nam và tình hình nhiệm vụ của Công đoàn KTNN, Ban nữ công KTNN đề ra Chương trình công tác trọng tâm năm 2017. Theo đó, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 6b/TLĐ ngày 29/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Nữ công các công đoàn trực thuộc chủ động tham gia với Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp đánh giá kết quả nửa đầu nhiệm kỳ và đề ra giải pháp thực hiện có hiệu quả các hoạt động nữ công của Công đoàn từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2013-2018; Tiếp tục thực hiện và nâng cao hiệu quả các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật liên quan đến lao động nữ, vì sự tiến bộ của phụ nữ Kiểm toán nhà nước; Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ và đẩy mạnh các hoạt động xã hội nhân các ngày kỷ niệm phụ nữ, gia đình..., Tổ chức các hình thức thiết thực chăm lo, giúp đỡ nữ công có hoàn cảnh khó khăn; Tăng cường phối hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ cùng cấp triển khai các hoạt động về bình đẳng giới và đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu về đào tạo, quy hoạch nữ; Tham mưu với Ban Thường vụ Công đoàn KTNN nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nữ công để có biện pháp phù hợp khuyến khích động viên chị em phấn đấu học tập nâng cao trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình văn hóa; Tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của Công đoàn Kiểm toán nhà nước và các hoạt động nữ công do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động, phát động phong trào đăng ký danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” theo hướng dẫn của Công đoàn Viên chức Việt Nam.
 
Tại Hội nghị, Ban Nữ công KTNN đã thảo luận, bình chọn các cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Nữ công, đề nghị Công đoàn KTNN, Công đoàn Viên chức Việt Nam khen thưởng. Các đại biểu cũng bàn bạc, cho ý kiến về kế hoạch tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, trong đó tập trung vào một số nội dung như: Chương trình Hội nghị, nội dung báo cáo Tổng kết, nội dung các bản tham luận tại Lễ mít tinh, công tác khen thưởng, công tác mời, tiếp đón đại biểu tham dự…
 
Tổng hợp các ý kiến đề xuất của các đại biểu, kết thúc Hội nghị, Trưởng ban Nữ công KTNN Đào Thị Thu Vĩnh đề nghị trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các bộ phận được giao thực hiện chuẩn bị chu đáo cho Lễ mít tinh kỷ niệm ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Bà Đào Thị Thu Vĩnh cũng đề nghị Ban Nữ công của KTNN tiếp tục không ngừng nỗ lực, phối hợp cùng với Ban Nữ công các Công đoàn trực thuộc hoàn thành tốt Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 đã đề ra./.
 
M. Thúy
Các bài đã đăng