Tin Đảng - Đoàn thể
Đảng bộ KTNN khu vực VI tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Khóa XII
(kiemtoannn.gov.vn) - Thực hiện Kế hoạch số 207-KH/ĐU ngày 21/12/2016 của Đảng uỷ KTNN về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khoá XII. Ngày 09/02/2017, tại thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh, Đảng bộ Kiểm toán nhà nước khu vực VI đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Khóa XII tới toàn thể đảng viên, quần chúng trong đơn vị.
Đồng chí Nguyễn Hữu Phúc - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ KTNN, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VI phát biểu khai mạc Hội nghị
 
Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Phúc - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ KTNN, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VI, cùng các đồng chí: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ cùng toàn thể đảng viên, quần chúng là công chức, người lao động của Kiểm toán nhà nước khu vực VI. 
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Phúc khẳng định Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Khóa XII đến toàn thể đảng viên, quần chúng KTNN khu vực VI là nhiệm vụ quan trọng. Hội nghị được tổ chức nhằm giúp đảng viên, quần chúng là cán bộ, công chức và người lao động của KTNN khu vực VI nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Khóa XII từ đó ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. "Năm 2017 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng với KTNN khu vực VI: Tiến hành tổ chức 11 cuộc kiểm toán; tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập… Vì vậy tôi yêu cầu các đồng chí đảng viên, Kiểm toán viên khi tham gia các cuộc kiểm toán phải thể hiện được vai trò, trách nhiệm của mình, phấn đấu đạt kết quả cao nhất; đảm bảo chất lượng và hiệu quả" - đồng chí Nguyễn Hữu Phúc nhấn mạnh. 
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Đảng ủy KTNN khu vực VI đã mời ông Phạm Hữu Kiên - Báo cáo viên Trung ương, Trưởng phòng Thông tin - tuyên truyền, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Ninh trực tiếp truyền đạt những vấn đề cốt lõi của các Nghị quyết số 04, 05, 06, 07 - NQ/TW và Kết luận số 09 -KL/TW ngày 19/10/2016. Ông Phạm Hữu Kiên đã nhấn mạnh đến một số điểm mới của Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; chỉ ra cụ thể những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị như: Phai nhạt lý tưởng cách mạng; nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; khi có khuyết điểm thì giấu giếm, thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật. Trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng; nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nói không đi đôi với làm, duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; tham vọng chức quyền, không chấp hành sự phân công của tổ chức; vướng vào "tư duy nhiệm kỳ", chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt, có lợi cho mình…
 
Kết thúc lớp học, đồng chí Nguyễn Hữu Phúc yêu cầu: Đảng ủy KTNN khu vực VI phải xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; các đồng chí là Bí thư chi bộ xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm tinh thần đổi mới, chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Cán bộ, đảng viên tham gia Hội nghị, học tập phải viết thu hoạch cá nhân. Nội dung bản thu hoạch cá nhân phải thể hiện được nhận thức về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ, thách thức, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp. Đặc biệt, là kiến nghị về các biện pháp thực hiện của đảng bộ và các chi bộ và trách nhiệm cụ thể của cá nhân. Đây cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức đảng, đảng viên và đánh giá, bình xét, phân loại tập thể, cá nhân công chức năm 2017./.
 
Phạm Văn Sơn
Các bài đã đăng