Tin Đảng - Đoàn thể
Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán nhà nước họp thường kỳ tháng 01/2017
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 12/01/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng uỷ Kiểm toán nhà nước (KTNN) họp phiên thường kỳ dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Đảng uỷ KTNN đã thảo luận, cho ý kiến về 05 nội dung: Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Dự thảo Chỉ thị của Ban thường vụ Đảng ủy về "Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2017 và tập trung lãnh đạo đại hội các tổ chức đoàn thể KTNN"; Tờ trình Ban thường vụ Đảng ủy KTNN về việc xem xét công nhận đảng viên chính thức; Tờ trình Ban thường vụ Đảng ủy KTNN về việc xét tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng; Tờ trình Ban thường vụ Đảng ủy KTNN về giải quyết vấn đề đảng tịch của đảng viên. 

Theo dự thảo Báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017, trong năm qua, Ban thường vụ và Ban chấp hành Đảng bộ KTNN luôn quan tâm chỉ đạo cấp ủy các đơn vị phối hợp với lãnh đạo đơn vị để lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Nhiều lĩnh vực hoạt động đã có sự đổi mới, chuyển biến về nhận thức, nhất là lĩnh vực kiểm toán. Ban thường vụ đã chỉ đạo cấp ủy các cấp thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng một cách nghiêm túc, có nhiều sáng tạo, phù hợp với đặc thù của KTNN. Công tác kiểm tra, giám sát luôn được Đảng ủy và cấp ủy đảng các đơn vị quan tâm. Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra đã ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 và tổ chức thực hiện thành công; cấp ủy các đơn vị đều ban hành kế hoạch tự kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện có hiệu quả trong đơn vị. Các trường hợp đảng viên vi phạm kỷ luật được xử lý nghiêm và kịp thời. Công tác dân vận đã có sự chuyển biến, từ nhận thức chưa đầy đủ về công tác dân vận, đến nay, cấp ủy, lãnh đạo chính quyền và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã nhận thức rõ về vị trí, vai trò của công tác dân vận. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể từng bước đi vào chiều sâu, động viên được đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thảo luận, góp ý vào dự thảo báo cáo, một số ý kiến đề nghị dự thảo báo cáo cần thể hiện rõ nét những kết quả nổi bật trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2016, đặc biệt là kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm toán; tình hình về kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2016; công tác đổi mới, nâng cao chất lượng kiểm toán... Theo đó, tổ soạn thảo cần tập trung phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế trong kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, để có biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Thống nhất với ý kiến của các đồng chí ủy viên trong Ban thường vụ, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức phớc yêu cầu Văn phòng Đảng - Đoàn thể tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Ban thường vụ để hoàn thiện báo cáo.

Cũng tại cuộc họp, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN đã thông qua báo cáo kiểm điểm của các đồng chí trong Ban cán sự Đảng và Ban thường vụ Đảng ủy KTNN; thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết thông qua 05 đảng viên dự bị đủ điều kiện chuyển đảng chính thức; 01 đảng viên đủ điều kiện trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng./.

Thanh Hà


Các bài đã đăng