Tin hoạt động
Ban cán sự Đảng KTNN yêu cầu về tổ chức Tết năm 2017
(kiemtoannn.gov.vn) - Ban Cán sự (BCS) Đảng Kiểm toán nhà nước (KTNN) vừa ban hành công văn số 95-CV/BCSĐ yêu cầu cấp ủy và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/12/2016 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017, trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:
 
Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành bằng các hình thức thiết thực, tiết kiệm, lành mạnh; phối hợp cùng Ban Chấp hành Công đoàn của đơn vị tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài đơn vị.  
 
Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, lễ hội vui chơi mừng năm mới, tổng kết năm, đón nhận các phần thưởng thi đua và kỷ niệm 87 năm thành lập Đảng (ngày 03-02-2017) thiết thực, tiết kiệm, lành mạnh, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hoá của dân tộc.
 
BCS Đảng cũng yêu cầu cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 21-12-2012 của Ban Bí thư khoá XI về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các đồng chí Ban cán sự đảng, Lãnh đạo KTNN, cấp ủy các cấp, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện chủ trương nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức. Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nghiêm cấm lợi dụng Tết để tổ chức liên hoan, ăn uống lãng phí; sử dụng ngân sách, tiền, tài sản của Nhà nước, của tập thể hoặc tiền, tài sản có nguồn gốc từ ngân sách, từ công quỹ để làm quà thưởng, biếu, tặng cho các tổ chức hoặc cá nhân dưới mọi hình thức không đúng chế độ quy định của Nhà nước; không được sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định. Cấp ủy các đơn vị tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm. 
 
Đồng thời, rà soát, kiểm tra lịch làm việc trong dịp Tết, không để công việc trì trệ, ùn tắc và đảm bảo mọi hoạt động của cơ quan được thông suốt, kể cả những ngày cuối năm Bính Thân và đầu năm Đinh Dậu. Tổ chức tổng vệ sinh, trang trí cơ quan, công sở đảm bảo xanh, sạch, đẹp, tiết kiệm; thực hiện nghiêm công tác phòng chống cháy nổ; bảo vệ cơ quan an toàn tuyệt đối. Phân công cán bộ trực tại cơ quan trong suốt thời gian nghỉ Tết để xử lý kịp thời các tình huống xảy ra.  
 
Cấp ủy các đơn vị phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng năm mới; chỉ đạo, tăng cường tuyên truyền trên Báo Kiểm toán, Website... để nâng cao ý thức cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường. Tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và gia đình thực hiện nghiêm túc các quy định về cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ. Yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động chấp hành đúng quy định của pháp luật, quy định của địa phương nơi cư trú. Thực hiện và tham gia giữ vững an ninh chính trị, ổn định trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông. Thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Bí thư về cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".
 
BCS Đảng KTNN yêu cầu cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị, nhất là người đứng đầu phải thật sự gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước để mọi người học tập, làm theo./.

Thanh Trang
Các bài đã đăng