Tin hoạt động
Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 11/1/2017, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đến tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự có các đồng chí: Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực; Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương, Phó Trưởng Ban. Dự hội nghị có các Uỷ viên Trung ương Đảng, Lãnh đạo các Bộ, ban, ngành và đại diện Lãnh đạo các vụ, đơn vị và toàn thể các cán bộ, công chức, và người lao động của Ban. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa dự Hội nghị.

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã khẳng định: Trong năm 2016, tập thể Ban Kinh tế Trung ương đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, kế thừa và phát triển những thành tích đã đạt được đi đôi với đổi mới, nâng cao chất lượng công tác để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tham mưu chiến lược cho Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các chủ trương và chính sách lớn thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Năm 2016 là năm đầu tiên sau khi tái lập, Ban Kinh tế Trung ương được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng giao chủ trì triển khai thực hiện 3 Đề án lớn trình Hội nghị Trung ương 5 vào tháng 5 năm 2017 và 4 Đề án lớn trình Bộ Chính trị trong năm 2017.

Bên cạnh triển khai thực hiện các Đề án lớn, công tác thẩm định của Ban Kinh tế Trung ương trong năm 2016 đã có những đổi mới và nâng cao về chất lượng, thể hiện được bản lĩnh và chính kiến; nhiều ý kiến thẩm định của Ban đã có những đóng góp quan trọng trong tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với vấn đề lớn về kinh tế - xã hội.

goài ra, trong năm qua, công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của Ban đối với việc việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách về kinh tế - xã hội của Đảng đối với các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương cũng đã được Ban chú trọng đổi mới để đảm bảo thực chất và hiệu quả hơn. Năm 2016, Ban Kinh tế Trung ương cũng là số ít các Ban đảng đã hoàn thành việc rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của Ban trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Hội nghị
 
Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nhiệt liệt biểu dương những thành tích đạt được, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của Ban Kinh tế Trung ương – cơ quan tham mưu chiến lược cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng chí cũng nhất trí với báo cáo Tổng kết của Ban Kinh tế Trung ương và cho rằng: Ban Kinh tế Trung ương đã bám sát chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xây dựng kế hoạch công tác năm của mình. Các nhiệm vụ, đề án được Ban Kinh tế Trung ương xây dựng đều hướng tới tầm nhìn chiến lược dài hạn về phát triển kinh tế - xã hội, có điểm nhấn, trọng tâm, trọng điểm và tác động sâu sắc vào hệ thống.

Trong thời gian tới, để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm như Báo cáo tổng kết của Ban đã nêu, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị Ban Kinh tế Trung ương cần bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để chủ động thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo kịp thời, hiệu lực và hiệu quả. Trong đó, cần tập trung hoàn thành Đề án "Tổng kết 10 năm 2006 - 2016 việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế nhanh và bền vững; đổi mới, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả khu vực doanh nghiệp nhà nước; xã hội hóa dịch vụ công" và các Đề án trình Hội nghị Trung ương lần thứ 5 khóa XII sắp tới; chủ động phối hợp với Đảng, Quốc hội, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, các cơ quan đảng ở Trung ương, các tỉnh ủy thành ủy triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bên cạnh đó, Ban Kinh tế Trung ương cần chủ động hơn nữa trong việc cập nhật, dự báo diễn biến tình hình quốc tế, khu vực và trong nước, kịp thời báo cáo, đề xuất, tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng. Muốn vậy, Ban Kinh tế Trung ương phải bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần tích cực trong việc tham mưu hoạch địch những cơ chế, chính sách kinh tế - xã hội phù hợp với thực tiễn sinh động của đất nước. Ngoài ra, Ban Kinh tế Trung ương cần tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, phối hợp Ban Tổ chức Trung ương trình Bộ Chính trị để kiện toàn bộ máy tổ chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Quan tâm hơi nữa công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ có năng lực, cán bộ trẻ, đào tạo qua thực tiễn công tác, chuẩn bị nguồn cán bộ lâu dài. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"  trong nội bộ; gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đánh giá cao kết quả công tác của Ban Kinh tế Trung ương, trong hoàn cảnh diễn ra nhiều tác động lớn từ thế giới đến nước ta. Đồng chí cho rằng, Ban Kinh tế Trung ương đã chỉ đạo, phối hợp kịp thời, chặt chẽ thường xuyên với các bộ ngành, có sự thạm gia chủ động xây dựng và tổng kết các Đề án của Bộ Chính trị, Ban Bí thứ. Đồng chí mong muốn hai cơ quan sẽ tiếp tục phối hợp mạnh mẽ hơn trong năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đánh giá cao công tác của Ban Kinh tế Trung ương năm 2016. Đồng chí cho biết, trong năm qua, sự hợp tác giữa Ban Kinh tế trung ương và Ủy Ban Kinh tế của Quốc hội được củng cố, tăng cường. Đồng chí tin tưởng rằng, trong năm 2017, hai Cơ quan sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, đặc biệt là trong những chương trình lớn, quan trọng về kinh tế - xã hội.

Thay mặt toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Bình trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Thường trực Ban Bí thư, và của các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, các cơ quan, đơn vị hợp tác, các cơ sở nghiên cứu; và trí tuệ của đội ngũ đông đảo cộng tác viên là những chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý có uy tín, kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban. “Tập thể Lãnh đạo, cán bộ, công chức của Ban xin tiếp thu những ý kiến chỉ đạo quý báu của đồng chí Đinh Thế Huynh, đồng thời xin hứa sẽ phát huy những thành tích đạt được, không ngừng vươn lên, nỗ lực cống hiến, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin và trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó” - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương khẳng định./.

Hà Linh

Các bài đã đăng