Tin hoạt động
KTNN khu vực VI triển khai chương trình công tác năm 2017 và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2016
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 10/01/2017 tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực VI - Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, KTNN khu vực VI đã tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2017 và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2016.
Toàn cảnh Hội nghị

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên dự và chỉ đạo Hội nghị; lãnh đạo, công chức và người lao động KTNN khu vực VI.

Trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2016và chương trình công tác năm 2017 của KTNN khu vực VI, Phó Kiểm toán trưởng Dương Quang Chính cho biết, năm 2016 KTNN khu vực VI được Tổng Kiểm toán nhà nước giao thực hiện 10 cuộc kiểm toán. Đến hết ngày 30/12/2016, đơn vị đã kết thúc kiểm toán 09/10 cuộc, đang thực hiện kiểm toán 01 cuộc được giao bổ sung vào ngày 17/11/2016; trong đó đã phát hành 06/08 BCKT, 02/10 cuộc đã xét duyệt xong BCKT; 01/10 cuộc đã trình KTNN xét duyệt.

Việc tổ chức, triển khai thực hiện kiểm toán của các cuộc kiểm toán đều cơ bản đảm bảo đúng Kế hoạch và Quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước. 01/09 cuộc kiểm toán  triển khai muộn hơn 45 ngày do đây là đợt cuối cùng nên phải chờ đơn vị được kiểm toán lập xong báo cáo quyết toán A-B. Hiện nay, KTNN khu vực VI đang triển khai 01 cuộc kiểm toán được giao bổ sung.

Ông  Dương Quang Chính  cho biết, tổng kiến nghị xử lý tài chính đến 30/12/2016 của 10 cuộc kiểm toán do KTNN khu vực VI thực hiện là  774.508trđ , trong đó: Tăng thu NSNN 213.604trđ; tăng thu khác 64.458trđ; giảm chi NSNN 238.590trđ; ghi thu - ghi chi NSNN 4.754trđ; xử lý các khoản tạm thu, tạm giữ 13.077trđ; tăng nợ đọng thuế 312trđ và xử lý khác 239.713trđ. 

Hiện đơn vị đã phát hành 04/08 Báo cáo kiểm toán, 04/08 cuộc là kết quả dự kiến chuẩn bị phát hành. Ngoài các phát hiện về xử lý tài chính, bước đầu các Đoàn kiểm toán của KTNN khu vực VI đã có những phát hiện mới trong công tác quản lý, điều hành ngân sách tại các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý tổng hợp tại địa phương về công tác lập, xây dựng, phân bổ dự toán NSNN.

Về công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, năm 2016 đơn vị đã triển khai các nội dung bồi dưỡng, tập huấn theo đúng kế hoạch đã xây dựng, cơ bản đảm bảo tiến độ và thời gian. Lãnh đạo đơn vị đã chủ động bố trí hài hòa giữa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và đào tạo, bồi dưỡng kiến thức; gắn lý thuyết và thực tiễn, kết hợp đào tạo tại đơn vị với đào tạo tập trung của ngành, coi trọng hình thức đào tạo theo hướng chuyên sâu theo từng lĩnh vực. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đào tạo, đơn vị đã phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Trung tâm Tin học, Trường đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, các giảng viên có kinh nghiệm của Ngành để thực hiện tốt chương trình đào tạo cho công chức, KTV.

Về công tác nghiên cứu khoa học, năm 2016 đơn vị đã đề xuất 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và đã được Hội đồng Khoa học KTNN phê duyệt, đề tài nghiên cứu khoa học tập trung phục vụ thiết thực cho hoạt động kiểm toán của đơn vị, đáp ứng yêu cầu về đổi mới trong hoạt động của Ngành. Đến nay, việc triển khai thực hiện đề tài khoa học đảm bảo đúng định hướng và tiến độ đã đề ra.

Về phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong công tác năm 2017, ông Dương Quang Chính cho biết, KTNN khu vực VI thực hiện bám sát theo đúng định hướng chung của Ngành, tiếp tục triển khai đồng bộ: 08 mục đích của Kế hoạch chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2013 - 2017, thi hành Luật KTNN năm 2015; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm toán trên cơ sở áp dụng các chuẩn mực KTNN đã ban hành, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán, kiểm soát chất lượng kiểm toán và thanh tra.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Để triển khai các nhiệm vụ được giao trong năm 2017, KTNN khu vực VI đề ra một loạt các giải pháp thực hiện: Tổ chức nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo, định hướng của Ngành; bố trí nhân lực hợp lý để thực hiện nhiệm vụ khảo sát, lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho các kiểm toán viên phù hợp với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn của KTNN và phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị; tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán; tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành Quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán và các quy trình chuyên môn, nghiệp vụ; duy trì tốt chế độ báo cáo tiến độ và kết quả kiểm toán; phát động các phong trào thi đua thiết thực, phù hợp với đặc điểm hoạt động của đơn vị…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên biểu dương những thành tích KTNN khu vực VI đã đạt được trong năm 2016. Đặc biệt, Phó Tổng kiểm toán đánh giá cao tinh thần làm việc theo nhóm cũng như trình độ, năng lực của các Kiểm toán viên KTNN khu vực VI. Phó Tổng kiểm toán yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết đồng thời đánh giá sâu sắc, rút ra bài học kinh nghiệm về những mặt đã làm được, chưa làm được trong năm 2016 để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2017.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước cũng lưu ý, trong công tác xây dựng kế hoạch năm 2017, đơn vị cần bố trí nhân sự hợp lý, xuyên suốt từ khâu khảo sát đến khâu lập báo cáo kiểm toán, tăng cường công tác kiểm soát chất lượng; đơn vị cần chủ động hơn trong công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cho các KTV và tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị khác trong ngành. Phó Tổng kiểm toán giao cho đơn vị tổng hợp kinh nghiệm từ cuộc kiểm toán BOT trong năm 2016 để phổ biến trong đơn vị cũng như toàn Ngành. 

Thay mặt đơn vị, Phó Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VI Nguyễn Thị Thắng cảm ơn những ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; đồng thời cam kết cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ và người lao động KTNN khu vực VI phát huy những thành tích và kết quả đạt được của năm 2016, hưởng ứng và tích cực tham gia các phong trào thi đua quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017 do Tổng Kiểm toán nhà nước giao.
Cùng ngày, đơn vị đã tổ chức thành công Hội nghị thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2016./.


Bùi Hữu Lâm.

Các bài đã đăng