Tin hoạt động
Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch hoạt động về bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ của Kiểm toán nhà nước năm 2017
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 11/01/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, KTNN đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch hoạt động về bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ (BĐG&VSTBCPN) năm 2017. Ông Doãn Anh Thơ - Vụ trưởng Vụ TCCB, Phó trưởng Ban VSTBCPN của KTNN chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo, công chức phụ trách công tác BĐG của các đơn vị trực thuộc KTNN và các thành viên của Ban VSTBCPN của KTNN.
Phó trưởng Ban VSTBCPN KTNN Doãn Anh Thơ phát biểu tại Hội nghị
 
Báo cáo tại Hội nghị, bà Nguyễn T. Phan Mai - Ủy viên thường trực Ban VSTBCPN của KTNN cho biết, năm 2016, được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo KTNN, sự hoạt động có trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc KTNN, hoạt động BĐG&VSTBCPN KTNN đã có những chuyển biến đáng kể. Nhận thức về giới và VSTBCPN đang được lan tỏa trong toàn Ngành, từ các cấp lãnh đạo đến các công chức, viên chức và người lao động. 
 
Năm 2016 là năm đầu tiên KTNN triển khai thực hiện Kế hoạch hành động BĐG&VSTBCPN KTNN giai đoạn 2016 - 2020. Ngay từ đầu năm, KTNN đã xác định quan điểm BĐG&VSTBCPN là vấn đề quan trọng cần được quán triệt sâu rộng tới tất cả mọi thành viên và tổ chức trực thuộc KTNN nhằm nâng cao nhận thức trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch. Các đơn vị trực thuộc KTNN được giao nhiệm vụ chủ trì đã phối hợp với Ban VSTBCPN và các đơn vị có liên quan triển khai có hiệu quả các chương trình, phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ hoạt động của năm và đạt được nhiều kết quả quan trọng về: Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của KTNN; Rà soát, duy trì, bổ sung xem xét đưa vào quy hoạch công chức lãnh đạo, quản lý các cấp đối với nữ công chức KTNN; Tuyển dụng, tiếp nhận công chức; Đào tạo, bồi dưỡng; công tác nghiên cứu khoa học; Đảm bảo bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; Tuyên truyền...
 
Đáng lưu ý, trong năm, Ban VSTBPN đã phối hợp với Công đoàn KTNN tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác bình đẳng giới và triển khai các Chương trình hoạt động BĐG&VSTBPN giai đoạn 2016 - 2020 cho đại diện lãnh đạo và cán bộ làm công tác BĐG&VSTBPN của các đơn vị trong Ngành tại thành phố Đà Lạt. Tại khóa tập huấn này, các học viên được tiếp cận cụ thể những kiến thức về giới, các chính sách đối với nữ công chức, các kỹ năng trong công tác chuyên môn. 
 
Bà Nguyễn T. Phan Mai trình bày Báo cáo tại Hội nghị
 
Trong khuôn khổ Hội nghị, Ban VSTBCPN đã kêu gọi sự chia sẻ, ủng hộ của các đại biểu tham dự và quyên góp được 91,8 triệu động nhằm hỗ trợ công chức nữ có hoàn cảnh khó khăn trong Ngành.
 
Năm 2016, công tác BĐG&VSTBCPN đã được các đơn vị quan tâm chú trọng và từng bước triển khai thực hiện trên một cách toàn diện. “Trên cơ sở đó, cùng với sự nỗ lực của mình, đội ngũ công chức nữ đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành, khẳng định vị trí, vai trò của phụ nữ KTNN trog công việc, gia đình và xã hội, tạo cơ sở để tiếp tục thực hiện bình đẳng giới trong thời gian tới” – bà Phan Mai nhấn mạnh.
 
Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2017, KTNN sẽ tiếp tục thực hiện công tác BĐG&VSTBCPN theo hướng cụ thể và thiết thực hơn, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, phố biến về luật BĐG gắn với thực hiện Kế hoạch hành động BĐG&VSTBCPN KTNN giai đoạn 2016 - 2020; Thực hiện tốt việc lồng ghép nội dung BĐG&VSTBCPN trong các hoạt động xây dựng, rà soát văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của KTNN; Thực hiện Đề án về quy hoạch và bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 - 2020 được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt với chỉ tiêu phấn đấu về tỷ lệ nữ cán bộ lãnh đạo các cấp trong Kế hoạch hành động đề ra; Triển khai xây dựng Kế hoạch hành động về BĐG của KTNN giai đoạn 2016 - 2020...
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu bày tỏ sự nhất trí cao với Báo cáo Tổng kết công tác BĐG&VSTBCPN của KTNN năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017. Đại diện một số đơn vị đã trao đổi về những hoạt động BĐG&VSTBCPN trong năm 2016 của đơn vị mình, đồng thời đề xuất, bổ sung một số nội dung về kết quả hoạt động BĐG&VSTBCPN của KTNN, những tồn tại, giải pháp… nhằm hoàn thiện Báo cáo. 
 
Phát biểu kết luận, ông Doãn Anh Thơ – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Phó Trưởng ban VSTBCPN của KTNN cảm ơn những ý kiến phát biểu tại Hội nghị và ghi nhận những kết quả hoạt động của Ban VSTBCPN của KTNN cũng như của các đơn vị trực thuộc trong năm 2016. “Năm 2016 là một năm có nhiều sự kiện – năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng XII, năm đầu tiên triển khai thi hành Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 cũng như thực hiện Kế hoạch hành động BĐG&VSTBCPN KTNN giai đoạn 2016 – 2020… Trong hoàn cảnh đó, các thành viên Ban VSTBCPN của KTNN tuy là các cán bộ kiêm nhiệm, song đã hết sức nỗ lực, thực hiện có hiệu quả trên mọi mặt công tác” – ông Doãn Anh Thơ nói.
 
Ông Doãn Anh Thơ đề nghị thường trực Ban VSTBCPN nghiêm túc tiếp thu những ý kiến thảo luận tại Hội nghị, bổ sung vào báo cáo, đồng thời triển khai cụ thể thành những hành động thiết thực trong năm 2017./.
 
M. Thúy
Các bài đã đăng