Tin hoạt động
KTNN khu vực XI học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII
(kiemtoannn.gov.vn) - Nhằm triển khai Kế hoạch số 30-KH/ĐUK ngày 16/12/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, ngày 09/01/2017, Đảng ủy KTNN khu vực XI đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII.
Đồng chí Lê Văn Trung, Trưởng phòng Báo cáo viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa trực tiếp báo cáo chi tiết những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Đồng chí Lê Văn Trung - Trưởng phòng Báo cáo viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa trực tiếp báo cáo Chuyên đề tại Hội nghị. Theo đó, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng, đặc biệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thể hiện tầm nhìn và thái độ của người cộng sản là nghiêm túc, nghiêm khắc, dũng cảm nhìn trực diện vào những biểu hiện và mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

Phát biểu tại Hội nghị, Kiểm toán trưởng Hoàng Phú Thọ - Bí thư Đảng ủy KTNN khu vực XI đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập Nghị quyết, xem việc học tập quán triệt Nghị quyết phải là việc của mọi người, ở mọi nơi, mọi lúc; đề nghị các Đảng viên, công chức  phát huy cao độ tinh thần học tập, quán triệt, nghiêm túc triển khai thực hiện và tin tưởng rằng với trí tuệ và sự thẳng thắn, với tình đồng chí đồng nghiệp chân thành, Đảng bộ KTNN khu vực XI sẽ góp sức cùng toàn Đảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết TW 4 khóa XII.

Toàn cảnh hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng bộ KTNN khu vực XI

Hội nghị đã được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, đầy đủ các nội dung. Các Đảng viên, công chức tham dự tiếp thu hiệu quả và đã mang tinh thần của Hội nghị để tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII./.

Trịnh Linh.

Các bài đã đăng