Tin hoạt động
KTNN khu vực XII tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2016
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 09/01/2017 tại Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực XII đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2016. Tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có Phó Bí thư Đảng ủy KTNN, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành, 59 cán bộ, công chức và người lao động của KTNN khu vực XII.
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị đã nghe Kiểm toán trưởng KTNN Khu vực XII Trần Minh Khương trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của đơn vị. 

Theo Báo cáo, ngay từ đầu năm 2016 đơn vị đã xây dựng phương án tổng thể thực hiện kê hoạch kiểm toán được Tổng Kiểm toán nhà nước giao, gồm: Lồng ghép 3 cuộc kiểm toán chuyên đề về nông thôn mới vào cuộc kiểm toán Ngân sách địa phương năm 2015 của tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Kon Tum. Phương án tổ chức kiểm toán của đơn vị đã xây dựng cụ thể, chi tiết, có danh sách nhân sự dự kiến bố trí cho từng Đoàn kiểm toán, dự kiến Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn, Tổ trưởng Tổ kiểm toán. Việc tổ chức khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán được đơn vị cải tiến mới: Thành lập các đoàn khảo sát với số lượng, cơ cấu nhân sự phù hợp, bố trí cán bộ có năng lực tham gia khảo sát gắn với trách nhiệm khi triển khai nhiệm vụ kiểm toán. 

Năm 2016, Công Đoàn, Đoàn Thanh niên KTNN khu vực XII đã tích cực tham gia các Đoàn kiểm toán và đều hoàn thành các nội dụng kiểm toán đề ra, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng, tuân thủ quy trình, chuẩn mực kiểm toán và các quy định có liên quan. Đến 30/12/20 2016, đơn vị đã hoàn thành kiểm toán các cuộc kiểm toán theo đúng kế hoạch được Lãnh đạo KTNN duyệt, đã phát hành Báo cáo kiểm toán các cuộc kiểm toán đợt 1, đợt 2 và đang hoàn thiện, trình Lãnh đạo KTNN phát hành các BCKT kiểm toán đợt 3. 

Qua kiểm toán, các Đoàn kiểm toán đã làm rõ các trọng tâm kiểm toán, phát hiện nhiều hạn chế, tồn tại, sai phạm trong quản lý thu, chi ngân sách, quản lý đầu tư XDCB, trong mua sắm, quản lý sử dụng tài sản công. Theo đó đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 660 tỷ đồng, trong đó các khoản tăng thu, giảm chi NSNN là trên 460 tỷ đồng và có nhiều kiến nghị giúp các địa phương, đơn vị được kiểm toán chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, tài sản công, đồng thời kiến nghị kiểm điểm và xử lý trách nhiệm của nhiều tập thể và cá nhân liên quan đến các sai phạm phát hiện qua kiểm toán.

Công tác đào tạo năm 2016 của KTNN khu vực XII có nhiều chuyển biến tích cực hơn so với năm 2015, đơn vị đã tổ chức được 21 Chuyên đề với tổng số 675 lượt công chức tham gia. 

Trong năm 2016,Công đoàn KTNN đơn vị đã quyên góp, hỗ trợ kinh phí và trao tặng 04 nhà tình nghĩa tại tỉnh Kon Tum, nhận phụng dưỡng suốt đời 01 bà mẹ Việt Nam anh hùng tại tỉnh Đắk Lắk, tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các cháu thiếu nhi tại Buôn kết nghĩa Kon Wang, xã Ea Yiêng huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2017, KTNN khu vực XII tiếp tục: Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Lãnh đạo KTNN về đổi mới phương thức hoạt động kiểm toán, triển khai thực hiện có kết quả các nhiệm vụ theo kế hoạch thực hiện 2 chương trình, 8 Đề án của Đảng ủy KTNN; thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm toán được Tổng Kiểm toán nhà nước giao; củng cố đội ngũ cán bộ cả về số lượng và chất lượng, tăng cường trách nhiệm về chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng; cải tiến công tác khảo sát, lập KHKT theo quy trình mới; tổ chức phương án kiểm toán đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, đẩy nhanh thời gian phát hành BCKT và nâng cao tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán. 

Báo cáo đưa ra 10 nhóm giải pháp để triển khai kế hoạch 2017: Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Tổng Kiểm toán nhà nước về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Đề cao trách nhiệm của từng cấp lãnh đạo, từng phòng, từng công chức, KTV, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ; Cải thiện chất lượng công tác khảo sát, thu thập thông tin và xây dựng kế hoạch kiểm toán năm; Bố trí nhân sự các Tổ kiểm toán, Đoàn kiểm toán theo đúng chỉ đạo của Lãnh đạo KTNN, công khai, dân chủ, đảm bảo sự phù hợp giữa nhiệm vụ với trình độ, năng lực của Kiểm toán viên; Nâng cao chất lượng công tác KSCL kiểm toán của Kiểm toán trưởng, Trưởng đoàn và Tổ trưởng tổ kiểm toán đối với việc tổ chức hoạt động kiểm toán theo Quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán; Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, rà soát chất lượng các Báo cáo kiểm toán được lập trên cơ sở đầy đủ bằng chứng pháp lý; Tăng cường sự chỉ đạo và điều hành của Lãnh đạo đơn vị, Lãnh đạo Đoàn kiểm toán đối với từng cuộc kiểm toán; Bám sát mục tiêu kế hoạch đã đề ra, kịp thời nắm bắt và xử lý các vấn đề vướng mắc phát sinh trong hoạt động kiểm toán; Phối hợp và trao đổi trực tiếp, thường xuyên và chặt chẽ với các đơn vị tham mưu, các đơn vị trong toàn Ngành và địa phương để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; Củng cố và tăng cường sự trao đổi, phối hợp công tác giữa Đảng uỷ, chính quyền, tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên để kịp thời phát hiện và khắc phục những hạn chế, tồn tại phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; Duy trì và phát động toàn thể công chức, người lao động tham gia nhiệt tình, sôi nổi các phong trào do cơ quan, đơn vị tổ chức phát động.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành ghi nhận và biểu dương những thành tích của KTNN khu vực XII đã đạt được trong năm 2016, đồng thời chỉ ra một số hạn chế, tồn tại đơn vị cần khắc phục trong năm 2017 để hoàn thành công việc được giao với chất lượng cao nhất. 

Về triển khai kế hoạch công tác năm 2017, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu KTNN khu vực XII: Chủ động xây dựng phương án kiểm toán 2017 hợp lý và cụ thể. Cần nâng cao chất lượng công tác khảo sát lập kế hoạch kiểm toán, nhân sự tham gia Đoàn khảo sát phải là chủ chốt của Đoàn kiểm toán. Nghiên cứu, tìm giải pháp để thu thập thông tin, lập các kế hoạch kiểm toán chi tiết của các Tổ kiểm toán tại tất cả các đơn vị được kiểm toán trước khi Lãnh đạo KTNN ban hành quyết định kiểm toán. Gắn trách nhiệm của Kiểm toán viên, Tổ trưởng Tổ kiểm toán, Trưởng đoàn kiểm toán với việc trả lời đơn thư khiếu nại, giải trình của các đơn vị được kiểm toán. Đơn vị cần có giải pháp rút ngắn hơn nữa thời gian phát hành Báo cáo kiểm toán; Tổ chức rà soát, báo cáo lãnh đạo KTNN về hướng xử lý các kiến nghị kiểm toán còn tồn đọng, chủ yếu từ năm 2012 đến năm 2014; Tăng cường công tác tự đào tạo, tích cực tham gia giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với các đơn vị trong Ngành, các đồng chí cán bộ, kiểm toán viên phải chia sẻ, truyền đạt kinh nghiệm cho các kiểm toán viên mới, chưa có kinh nghiệm; Trong công tác chỉ đạo, điều hành, đơn vị cần tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong mọi hoạt động. 

Thay mặt cán bộ, công chức và người lao động KTNN Khu vực XII, Kiểm toán trưởng KTNN Khu vực XII Trần Minh Khương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành, đồng thời cam kết  sẽ cùng với toàn thể cán bộ, công chức và người lao động đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy những ưu điểm và kết quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2017./.

Đăng Thủy

Các bài đã đăng