Tin hoạt động
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2017
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 9/1/2016, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nêu rõ: Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bên cạnh thuận lợi, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đảng ủy Khối đã tập trung chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ II của Đảng bộ Khối, hoàn chỉnh các quy chế, quy định, chương trình công tác của cấp ủy khóa mới. Các mặt công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối có nhiều cố gắng, nhiều điểm đổi mới, xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện. Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã vượt qua khó khăn, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh, hiệu quả hoạt động được nâng cao, vốn nhà nước được bảo toàn và phát triển...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017, trong đó tập trung đẩy mạnh Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II...; tăng cường các giải pháp đổi mới mô hình, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của doanh nghiệp; thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế; xây dựng và quyết liệt triển khai đề án tái cơ cấu các Tập đoàn, Tổng công ty, ngân hàng giai đoạn 2016-2020...

Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình đã ghi nhận, biểu dương những kết quả trong công tác xây dựng Đảng và trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị trong Đảng bộ khối. Năm 2016, trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức, các Tập đoàn, Tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã vượt mọi khó khăn, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh, vốn Nhà nước được bảo toàn và phát triển; tập trung thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp đạt bước chuyển ban đầu và phát huy vai trò là nòng cốt của kinh tế nhà nước. Tuy doanh thu và nộp ngân sách toàn Khối đạt thấp hơn năm 2015 do ảnh hưởng của giá dầu xuống thấp, những điểm sáng quan trọng là hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp đều tăng cao, đặc biệt là các đơn vị trong lĩnh vực dịch vụ như: VNPT, Vietcombank, SCIC, Vietnam Airlines, Petrolimex, VTC... Tổng doanh thu các Tập đoàn, Tổng công ty toàn Khối ước đạt 1.428,519 nghìn tỷ đồng, bằng 92,77% năm 2015; tổng lợi nhuận trước thuế toàn Khối ước đạt 97 nghìn tỷ đồng, tăng 8,87% so với năm 2015; Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 195 nghìn tỷ đồng. Công tác tái cơ cấu doanh nghiệp được tập trung triển khai quyết liệt, tạo được bước chuyển quan trọng về cổ phần hóa, thoái vốn ngoài ngành và nâng cao hiệu quả hoạt động theo đề án tái cơ cấu được phê duyệt. Các doanh nghiệp trong khối đều thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ với Nhà nước, đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách quốc gia; tiếp tục đi đầu thực hiện các hoạt động an sinh xã hội; tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ quốc an ninh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng đã chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại nhiều năm qua cũng như trong năm 2016. Đó là, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp lớn trong Khối còn thấp, tỷ suất lợi nhuận sử dụng vốn Nhà nước giao còn hạn chế; một số dự án đầu tư không phát huy hiệu quả, thua lỗ lớn; năng suất, chất lượng lao động còn thấp, sức canh tranh yếu; tái cơ cấu, đối mới, sắp xếp, thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp còn lúng túng, kém hiệu quả và chậm trễ so với tiến độ trong đề án được duyệt; một số tổ chức Đảng chưa phát huy vai trò lãnh đạo nhiệm vụ chính trị; phát hiện, ngăn ngừa, xử lý sai phạm chưa kịp thời...

Quang cảnh hội nghị

Về phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn tới, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh: “Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối là một bộ phận cấu thành kinh tế nhà nước có vị trí rất quan trọng, nắm giữ những lĩnh vực then chốt, thiết yếu; những địa bàn quan trọng về quốc phòng, an ninh; dẫn dắt, tiên phong đi đầu ở những địa bàn, lĩnh vực mà các doanh nghiệp khác không đầu tư... Vì thế, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối cần tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong kinh tế nhà nước, đảm bảo hiệu quả tốt nhất trong các hoạt động”. 

Đồng chí Nguyễn Văn Bình lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 như: Triển khai, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết các Hội nghị Trung ương XII của Đảng, đặc biệt về nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu doanh nghiệp; Tập trung xây dựng và triển khai quyết liệt, đồng bộ các đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020 theo Kế hoạch tổng thể tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ; Gắn thực hiện các đề án tái cơ cấu với điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển doanh nghiệp phù hợp trong giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo một cách phù hợp; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn về nội dung, phương thức lãnh đạo đảm bảo doanh nghiệp thực hiện đúng các chủ trương của Đảng, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật của Nhà nước; Xây dựng đội ngũ cán bộ quản trị đủ sức điều hành doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả; Đẩy mạnh công tác phối hợp một cách toàn diện giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương với các Bộ, ban, ngành trung ương nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo các doanh nghiệp trong Khối; Phối hợp chặt chẽ với các ban Đảng trung ương, nghiên cứu, đề xuất các vấn đề về chính sách phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp, mô hình cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp./.

Hà Linh

Các bài đã đăng