Tin hoạt động
Phối hợp nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính công, tài sản công
(kiemtoannn.gov.vn) - Chiều ngày 7/1/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Ban cán sự Đảng KTNN và Ban cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao (TANDTC) đã ký Quy chế phối hợp công tác dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC và đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước.
Ban cán sự Đảng KTNN và Ban cán sự Đảng TANDTC ký Quy chế phối hợp công tác

Theo Quy chế, để góp phần nâng cao hiệu quả công tác của hai cơ quan, đặc biệt là trong công tác phòng, chống tham nhũng, Ban cán sự Đảng KTNN và Ban cán sự Đảng TANDTC thống nhất phối hợp trao đổi thông tin về kết quả kiểm toán và xét xử các vụ án có liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn của hai cơ quan. Phối hợp lãnh đạo thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về xây dựng pháp luật có liên quan, bảo đảm thống nhất trong hướng dẫn và thực thi pháp luật, đẩy mạnh cải cách tư pháp; Về chủ trương, phương hướng lãnh đạo giải quyết các vụ án theo tinh thần Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 7/7/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về "Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng"; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 18/11/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X).

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao phát biểu tại Lễ ký kết

Các nội dung phối hợp được thực hiện theo nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Đảng; thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phù hợp với nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan trên cơ sở hợp tác, chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Quá trình phối hợp, hai cơ quan chuẩn bị các văn bản trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với những vấn đề lớn, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm và những vấn đề pháp luật chưa quy định có liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của KTNN và TANDTC. Hai cơ quan trao đổi về việc bắt giam, khởi tố, truy tố, khám xét nơi ở và nơi làm việc của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp quản lý đang công tác tại cơ quan theo quy định của pháp luật đối với các vụ việc do KTNN phát hiện và chuyển hồ sơ cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra và thực hiện hoạt động tố tụng. Ban cán sự Đảng KTNN và Ban cán sự Đảng TANDTC có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng. Hai cơ quan thống nhất tham mưu, đề xuất với BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chỉ đạo Trung về phòng chống tham nhũng, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội các chủ trương, chính sách về phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính công, tài sản công; phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ, việc có dấu hiệu tham nhũng trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công...

Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước phát biểu tại Lễ ký kết

Về trách nhiệm phối hợp, Ban cán sự Đảng KTNN và Ban cán sự Đảng TANDTC chủ động phối hợp với nhau trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao về các nội dung theo quy định hoặc theo đề nghị của mỗi cơ quan. Ban Cán sự Đảng KTNN khi chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra để điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán thì đồng thời gửi Ban cán sự Đảng TANDTC. Trên cơ sở thông tin, tài liệu về việc cơ quan, tổ chức có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn tố cáo về sai phạm trong quản lý, sử dụng tài chính công do Ban Cán sự Đảng TANDTC chuyển đến, trong phạm vi thẩm quyền của mình, Ban Cán sự Đảng KTNN chỉ đạo tổ chức kiểm toán, làm rõ và thông báo kết quả đến Ban Cán sự Đảng TANDTC. Ban Cán sự Đảng KTNN có trách nhiệm trao đổi thông tin, cung cấp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; hồ sơ, tài liệu kiểm toán khi Ban Cán sự Đảng TANDTC có yêu cầu để thực hiện tố tụng.

Phát biểu tại buổi ký kết, đồng chí Nguyễn Hòa Bình và đồng chí Hồ Đức Phớc đều đánh giá cao sáng kiến của hai cơ quan trong ký kết phối hợp công tác. Đây là cơ sở để hai cơ quan tăng cường hơn nữa trách nhiệm trong xử lý các công việc nhằm bảo vệ pháp chế XHCN, đảm bảo tính công bằng; tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư, Quốc hội trong việc hoạch định các chính sách, nhất là trong phòng chống tham nhũng.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, khi có khó khăn, vướng mắc hoặc xét thấy cần thiết thì lãnh đạo hai cơ quan thảo luận, thống nhất bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.

Hà Linh

Các bài đã đăng