Tin hoạt động
Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia triển khai kế hoạch công tác năm 2017
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 09/01/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, KTNN chuyên ngành Ia đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2017 và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2016. Ủy viên TW Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc KTNN và toàn thể cán bộ, công chức, kiểm toán viên KTNN chuyên ngành Ia.

Tại Hội nghị, ông Phạm Văn Học - Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ia đã trình bày dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2016 và chương trình công tác năm 2017. Theo đó, năm 2016, KTNN chuyên ngành Ia được Tổng Kiểm toán nhà nước giao kiểm toán 14 chủ đề, đầu mối đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Quá trình tổ chức triển khai thực hiện chủ trương đổi mới trong hoạt động kiểm toán và chấp hành các Chỉ thị của Tổng Kiểm toán nhà nước được KTNN chuyên ngành Ia thực hiện nghiêm túc và kịp thời. 

Trong công tác theo dõi, đôn đốc và kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị cũng như trả lời các khiếu nại, kiến nghị của các đơn vị được kiểm toán, năm 2016, KTNNchuyên ngành Ia đã hoàn thành việc kiểm tra và thực hiện kiến nghị kiểm toán tại 13/13 đơn vị theo Thông báo kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán đã được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt. Việc kiểm tra thực hiện kiến nghị đảm bảo đúng quy trình, vận dụng để triển khai hợp lý, tiết kiệm thời gian và đạt hiệu quả cao nhất.
 
Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ia Phạm Văn Học báo cáo tại Hội nghị
 
Trong năm, việc tuân thủ các quy trình, chuẩn mực cũng như các quy chế, quy định của KTNN được Lãnh đạo KTNN chuyên ngành Ia chỉ đạo, giám sát thường xuyên từ khâu khảo sát, lập kế hoạch đến tổ chức triển khai thực hiện. Công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán, tự thanh tra, giám sát của đơn vị được thực hiện thường xuyên và đồng bộ theo hai hình thức: Hoạt động kiểm soát từ bên ngoài của Kiểm toán trưởng đối với Đoàn kiểm toán thông qua hoạt động của Tổ kiểm toán và hoạt động tự kiểm toán của Đoàn kiểm toán.Công tác phối hợp giữa các đơn vị trong và ngoài Ngành cũng được KTNN chuyên ngành Ia thường xuyên quan tâm chú trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tính đến hết ngày 31/12/2016, tổng hợp kết quả xử lý tài chính của các Đoàn kiểm toán là 618.609 triệu đồng, trong đó, kiến nghị tăng thu NSNN là 373.156 triệu đồng; kiến nghị giảm chi: 84 triệu đồng; kiến nghị giảm quyết toán, giảm thanh toán: 140.631 triệu đồng; kiến nghị hoàn chỉnh thủ tục để quyết toán: 103.609 triệu đồng, kiến nghị khác: 1.126 triệu đồng. Tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán về xử lý tài chính, số đã thực hiện: 94.330,7 triệu đồng, đạt 77,2% số kiến nghị đủ bằng chứng, số chưa thực hiện: 27.784,2 triệu đồng, chiếm 12,8% số kiến nghị đủ bằng chứng.

Ông Phạm Văn Học cho biết, trong năm 2017, KTNN chuyên ngành Ia xác định sẽ bám sát theo đúng định hướng chung của Ngành, tiếp tục triển khai đồng bộ 8 mục đích của Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2013 –2017; triển khai thi hành Luật KTNN 2015; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm toán trên cơ sở áp dụng các Chuẩn mực KTNN đã ban hành; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng kế hoạch và kiểm soát chất lượng kiểm toán và thanh tra.
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2016 và chương trình công tác năm 2017 được sự đồng tình, nhất trí cao của các đại biểu tham dự Hội nghị. Tại Hội nghị, đại diện một số phòng chuyên môn của KTNN chuyên ngành Ia đã trình bày tham luận, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp trong việc triển khai thực hiện công tác chuyên môn như: công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán, thực hiện kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên TW Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc thay mặt lãnh đạo KTNN chúc mừng và biểu dương những thành tích KTNN chuyên ngành Ia đã đạt được năm 2016. Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết, năm 2017, KTNN sẽ thực hiện một khối lượng công việc rất lớn, thực hiện kiểm toán trong những lĩnh vực hết sức nhạy cảm của đất nước, trong đó, KTNN chuyên ngành Ia được giao thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, mang ý nghĩa lớn về mặt chính trị, xã hội. Quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu KTNN chuyên ngành Ia tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất, giữ thái độ đúng mực trong công tác phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành, không ngừng rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được Lãnh đạo KTNN tin tưởng giao phó.
 
 
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 04 đảng viên thuộc Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành Ia
 
* Trước đó, Đảng ủy KTNN chuyên ngành Ia đã tổ chức buổi Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 04 đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành Ia.

Chiều cùng ngày, Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành Ia tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016./. 
 
M. Thúy
Các bài đã đăng