Tin hoạt động
Kiểm toán nhà nước khu vực I triển khai chương trình công tác năm 2017
(kiemtoannn.gov.vn) - Chiều 06/01/2017, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực I đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Tham dự hội nghị có Phó Tổng KTNN Cao Tấn Khổng; đại diện lãnh đạo một số đơn vị tham mưu, sự nghiệp của KTNN và toàn thể lãnh đạo, công chức, kiểm toán viên KTNN khu vực I.
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Cao Tấn Khổng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phó Kiểm toán trưởng KTNN khu vực I Nguyễn Đình Sơn thay mặt đơn vị báo cáo kết quả công tác năm 2016. Trong năm 2016, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban cán sự, Đảng ủy và Lãnh đạo KTNN, KTNN khu vực I đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, hoàn thành toàn diện kế hoạch công tác với kết quả cao. Tính đến ngày 30/11/2016, KTNN khu vực I đã kết thúc 13/14 cuộc kiểm toán, đạt 93% theo kế hoạch được giao đảm bảo về tiến độ thời gian theo chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước; đã phát hành được 08 báo cáo kiểm toán (BCKT), trong đó có 03 BCKT ngân sách địa phương, 02 BCKT đang trình phát hành, 03 BCKT đã xét duyệt, Dự kiến các BCKT còn lại sẽ được phát hành trước ngày 25/01/2017.

Kiểm toán trưởng Nguyễn Khánh Toàn phát biểu tại Hội nghị 

Tổng hợp kết quả 13 cuộc kiểm toán: Tổng số kiến nghị xử lý tài chính là 5.186.149 trđ, trong đó: Tăng thu NSNN các khoản thu về thuế và thu khác là 473.602 trđ; giảm chi NSNN 3.506.081 trđ; xử lý tài chính khác 1.206.465 trđ. Ngoài ra đã kiến nghị UBND các cấp, các cơ quan có thẩm quyền xử lý tài chính theo quy định với tổng số 6.808.152 trđ. kiến nghị xem xét, xử lý nhiều nội dung sai phạm trong đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải Yên Sở.

Đặc biệt, trong năm có 02 cuộc kiểm toán đạt được kết quả tiêu biểu và nổi bật đó là: Cuộc kiểm toán báo cáo tài chính và các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước của 05 doanh nghiệp thủy lợi giai đoạn 2011-2015 của thành phố Hà Nội, KTNN khu vực I đã kiến nghị UBND thành phố Hà Nội xem xét điều chỉnh nhiều cơ chế chính sách về kinh phí đặt hàng thủy lợi phí, theo đó hàng năm ngân sách thành phố tiết kiệm khoảng vài trăm tỷ đồng; Cuộc kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư dự án ĐTXD nhà máy xử lý nước thải Yên Sở phát hiện sai sót, bất cập trong giá trị nhà đầu tư đề nghị quyết toán với thành phố Hà Nội với tỷ lệ lớn lên đến hàng vài nghìn tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Đình Sơn, đồng thời với việc kiến nghị tăng thu, giảm chi ngân sách, quá trình kiểm toán các Đoàn kiểm toán đã kiến nghị các địa phương, đơn vị được kiểm toán khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quản lý, điều hành ngân sách, sử dụng tiền và tài sản nhà nước, góp phần đưa công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công ngày càng hiệu quả hơn; Kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản điều hành, các định mức…  đối với cấp có thẩm quyền nhằm hoàn thiện chế độ và cơ chế chính sách phù hợp với quy định của pháp luật. Công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán đã được đơn vị chú trọng đúng mức, qua đó góp phần nâng cao chất lượng kiểm toán.

Vê công tác kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán, đến 30/11/2016, KTNN khu vực I đã hoàn thành kiểm tra thực hiện kiến nghị tại 10/10 đơn vị đầu mối. Nét nổi bật của công tác này năm 2016 là tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán tăng cao so với các năm trước. Tổng hợp kết quả kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2016 đối với các kiến nghị của các báo cáo kiểm toán năm 2015, số thực hiện 1.500.383 trđ đạt 71%. Đặc biệt, Tổng công ty cổ phần Bia, Rượu, nước giải khát Hà Nội (HABECO) đã nộp 931.525 trđ vào ngân sách theo kiến nghị của KTNN đạt 100% kiến nghị về tăng thu thuế. Với thành tích đó, đoàn kiểm toán tại HABECO đã được Tổng Kiểm toán nhà nước tặng thưởng Bằng khen cho 01 tập thể (Tổ kiểm toán) và 02 cá nhân.

Phó Tổng Kiểm toán Cao Tấn Khổng tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Thay mặt Lãnh đạo KTNN, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Cao Tấn Khổng biểu dương và chúc mừng những thành tích của KTNN khu vực I đã đạt được trong năm qua. Với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với chất lượng kiểm toán ngày càng nâng lên. 

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước lưu ý, năm 2017 nhiệm vụ chính trị của KTNN nói chung và KTNN khu vực I nói hết sức nạng nề, đơn vị cần tiếp tục phát huy khả năng và trí tuệ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phó Tổng KTNN yêu cầu đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm toán thông qua đổi mới phương pháp, nội dung kiểm toán, tập trung kiểm toán theo chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, cụ thể: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ và kiểm soát nội bộ; Nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp đối với toàn thể đội ngũ kiểm toán viên; Quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển kỹ năng nghề nghiệp; Xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ đơn vị, trong các đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán và giữa các kiểm toán viên với nhau; Tăng cường đổi mới công tác phối hợp với các đơn vị tham mưu của KTNN, phối hợp chặt chẽ với HĐND các tỉnh, thành phố trên tinh thần của Quy chế phối hợp đã ký kết giữa KTNN và HĐND các địa phương được giao nhiệm vụ kiểm toán.

Trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Cao Tấn Khổng, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực I Nguyễn Khánh Toàn khẳng định, năm 2017, với tinh thần đoàn kết thống nhất trong toàn thể công chức và người lao động, KTNN khu vực I sẽ quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017 được giao./.

Thanh Hà

Các bài đã đăng