Tin hoạt động
Vụ Hợp tác quốc tế triển khai công tác năm 2017
(kiemtoannn.gov.vn) - Chiều ngày 06/01/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Vụ Hợp tác quốc tế (HTQT) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2017 và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2016. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị của KTNN cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Vụ HTQT.
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Hội nghị đã nghe Phó Vụ trưởng Vụ HTQT Phan Trường Giang trình bày dự thảo Báo cáo Kết quả công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017. Theo đó, năm 2016, Vụ HTQT đã hoàn thành khối lượng lớn công việc được giao. Chất lượng tham mưu cho Lãnh đạo KTNN trong chỉ đạo, điều hành hoạt động hội nhập và hợp tác quốc tế ngày càng nâng lên. Các hoạt động hợp tác song phương, đa phương, quản lý dự án, tuyên truyền phổ biến kinh nghiệm quốc tế được triển khai theo đúng kế hoạch. Công tác tổ chức các đoàn ra, đoàn vào, hội nghị, hội thảo, đào tạo trong và ngoài nước diễn ra thành công tốt đẹp, thực hiện chuyên nghiệp, có hiệu quả. “Năm 2016, KTNN tổ chức 37 đoàn ra với 124 lượt người, 45 lượt đoàn vào với 181 lượt người” – ông Phan Trường Giang nhấn mạnh.
 
Trong năm, Vụ HTQT đã tham mưu cho Lãnh đạo KTNN tham gia tích cực và thực chất hơn vào các tổ chức khu vực ASEANSAI, ASOSAI để chủ động chuẩn bị cho Đại hội ASOSAI 14, tiếp tục khẳng định, phát huy vai trò Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược của ASEANSAI. Đối với công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội của Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 (ASOSAI 14), năm 2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc ban hành Nghị quyết phê duyệt Đề án tổng thể tổ chức Đại hội ASOSAI 14 và Nghị quyết thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành tổ chức Đại hội ASOSAI 14; Tổng Kiểm toán nhà nước ký Quyết định thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban tổ chức Đại hội ASOSAI 14 năm 2018, phê duyệt Kịch bản tổng thể chuẩn bị và tổ chức Đại hội ASOSAI 14. Bên cạnh đó, Vụ HTQT đã phối hợp với Trung tâm Tin học xây dựng và hoàn thiện Đề cương chi tiết xây dựng Trang thông tin điện tử phục vụ Đại hội ASOSAI 14, dự kiến khai trương vào quý I/2017...
 
 Ông Phan Trường Giang trình bày báo cáo tại Hội nghị
 
Ông Phan Trường Giang cũng cho biết, năm 2016, quan hệ đối tác của KTNN với các tổ chức tài trợ quốc tế tiếp tục được tăng cường thông qua việc khai thác và triển khai các dự án hỗ trợ kỹ thuật, dự án tăng cường năng lực cho KTNN, các chương trình kiểm toán liên quan đến đối tác nước ngoài. KTNN nhận được sự hỗ trợ tích cực chia sẻ kinh nghiệm từ phía các chuyên gia. Năm 2016, Vụ HTQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mới được giao về kiểm toán môi trường, phổ biến thông tin, kinh nghiệm quốc tế, xây dựng Bản tin đối ngoại...
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Phan Trường Giang cũng nêu cụ thể một số tồn tại của Vụ Hợp tác quốc tế, xoay quanh công tác tham mưu kinh nghiệm quốc tế về lĩnh vực kiểm toán môi trường, còn có sự chồng chéo trong việc tham gia thực hiện hoạt động chuyên môn trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của KTNN...
 
Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2016, xuất phát từ yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng hoạt động hội nhập và hợp tác quốc tế, trong năm 2017, Vụ HTQT đã xác định cụ thể một số nhiệm vụ trọng tâm trong 05 mặt công tác của Vụ. Trong công tác song phương, tập trung tham mưu cho Lãnh đạo KTNN tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống, các đối tác trong ASEANSAI/ASOSAI, các đối tác có mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam.
 
Trong công tác hợp tác đa phương, trong năm 2017, sẽ tập trung chủ yếu vào thực hiện các hoạt động đào tạo, trao đổi, học tập kinh nghiệm, tham gia các hoạt động chuyên môn, hoạt động điều hành của ASOSAI để thực hiện tốt vai trò thành viên Ban điều hành ASOSAI và chuẩn bị tốt cho tổ chức Đại hội ASOSAI 14; triển khai thực hiện Đề án tổ chức Đại hội ASOSAI 14 năm 2018 tại Việt Nam; chủ trì hoàn thành xây dựng Dự thảo Kế hoạch chiến lược ASEANSAI 2018-2021 với vai trò là Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược ASEANSAI...
 
Trong công tác vận động tài trợ và thực hiện các chương trình, dự án, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kiểm toán với các tổ chức tài trợ như USAID, CCAF, KOICA, EU-SECO, ADB…; đánh giá hiệu quả các dự án tài trợ nước ngoài mà KTNN đang thực hiện; triển khai hiệu quả các kết quả đàm phán với các nhà tài trợ nước ngoài...
 
Trong công tác phổ biến thông tin và kinh nghiệm quốc tế, tiếp tục nâng cao chất lượng Bản tin đối ngoại nhằm phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo KTNN; tăng cường tuyên truyền nâng cao hình ảnh, uy tín của KTNN trong và ngoài nước trên các diễn đàn, đặc biệt là tuyên truyền về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội ASOSAI 14 và vai trò thành viên Ban điều hành của KTNN trong ASOSAI; triển khai dịch khoảng 3000 trang tài liệu chuyên môn kiểm toán phục vụ hoạt động nghiên cứu của ngành.
 
Trong công tác kiểm toán, Vụ sẽ tham mưu Lãnh đạo KTNN ban hành Lộ trình phát triển kiểm toán môi trường của KTNN đến năm 2020; tiếp thu kinh nghiệm từ cuộc kiểm toán nước thải công nghiệp tại Khu công nghiệp Khai Quang, Vĩnh Phúc để tiến hành thành công cuộc kiểm toán nước thải công nghiệp tại Khu công nghiệp Khánh Phú, tỉnh Ninh Bình; tham gia có hiệu quả vào các hoạt động về lĩnh vực kiểm toán của ngành.
 
Bà Hà Thị Mỹ Dung phát biểu tại Hội nghị
 
Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự bày tỏ nhất trí cao với dự thảo Báo cáo Kết quả công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017 của Vụ HTQT. Các đại biểu đã trao đổi về sự phối hợp công tác và đề xuất một số giải pháp, trong đó chú trọng đến những giải pháp phục vụ công tác chuẩn bị cho Đại hội ASOSAI lần thứ 14 tại Việt Nam vào năm 2018.
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên biểu dương và chúc mừng những thành tích Vụ Hợp tác quốc tế đã đạt được trong năm 2016. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đặc biệt hoan nghênh hoạt động hợp tác đa phương, chuẩn bị cho công tác chuẩn bị Đại hội ASOSAI 14 đồng thời nhấn mạnh, những hoạt động này cần tiếp tục được triển khai đẩy mạnh hơn nữa trong năm 2017 cũng như trong năm 2018 - năm tổ chức Đại hội.
 
Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ của Vụ HTQT trong năm 2017, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh một số nội dung Vụ cần tiếp tục tập trung triển khai trong thời gian tới. Theo đó, trong công tác chuẩn bị cho Đại hội ASOSAI, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị Vụ HTQT cần thực hiện tốt các công việc trong Đề án tổ chức Đại hội ASOSAI 14 năm 2018 tại Việt Nam; Phối hợp và thực hiện tốt sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo liên ngành, Ban Tổ chức và các Tiểu ban, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng các công việc, theo lộ trình đã đặt ra.
 
Trong hoạt động song phương, tiếp tục rà soát, nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Lãnh đạo KTNN những hoạt động phối hợp với các SAI phù hợp với thực tiễn hoạt động của KTNN... Trong công tác kiểm toán, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Vụ cần phấn đấu, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động trong năm 2017...
 
"Trong năm 2017, tôi đề nghị Vụ HTQT tiếp tục bám sát định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, cụ thể hóa thành hoạt động, kế hoạch công tác của Vụ. Đồng thời tích cực đẩy mạnh khai thác kinh nghiệm quốc tế, tham mưu ứng dụng vào hoạt động của KTNN" - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước kết luận./.
 
M. Thúy


Các bài đã đăng