Tin hoạt động
Phát huy vai trò báo chí trong đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 06/01/2017, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường trực Trung ương Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và Hội nhà báo Việt Nam tổ chức tọa đàm phát huy vai trò báo chí trong đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. ​Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch thường trực Hội nhà báo Việt Nam; Phạm Văn Linh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đồng chủ trì buổi tọa đàm.
 
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo
 
Buổi tọa đàm còn có sự tham gia của các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC), Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Trung ương Đoàn TNCSHCM, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố HCM và gần 100 cơ quan báo chí Trung ương, các Bộ, ngành, đoàn thể. Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc dự tọa đàm.
 
       
Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc tham dự tọa đàm  
 
​Khai mạc tọa đàm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh cho biết, thời gian qua, báo chí đã có những đóng góp tích cực trong công tác phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức chính trị. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai công tác này, báo chí vẫn còn bộc lộ nhiều tồn tại, yếu kém. Vì vậy, trọng tâm của buổi tọa đàm sẽ tập trung vào một số nội dung: Phân tích làm rõ vai trò báo chí trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Đánh giá thực trạng chất lượng, hiệu quả công tác báo chí với nhiệm vụ chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự suy thoái" thời gian qua, trong đó làm rõ ưu điểm, hạn chế, đề xuất giải pháp; Kiến nghị các vấn đề quan trọng trong chỉ đạo báo chí trong đấu tranh, ngăn chặn.... ​
 
Tại tọa đàm, các cơ quan, ban, ngành và một số cơ quan báo chí đã tham luận, trao đổi kinh nghiệm về các vấn đề cân quan tâm trong tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng; phát hiện, biểu dương những nhân tố tích cực, điển hình; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm, luận điệu sai trái của các phần tử cơ hội chính trị, các thế lực thù địch, những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ...
 
​Phát biểu kết luận tọa đàm, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho biết, việc đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. “Việc tổ chức tọa đàm hôm nay là việc làm thiết thực, cụ thể để góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Mỗi tờ báo, mỗi người làm báo đều phải ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa mà Đảng đã giao”- Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.
 
​Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã biểu dương vai trò tích cực của báo chí đi đầu trong việc tham gia phát hiện các biểu hiện, hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tệ nạn xã hội; đồng thời cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà các cơ quan báo chí cần nỗ lực hơn trong công tác này.
 
​Về các nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Võ Văn Thưởng đề nghị: Báo chí cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa vai trò của mình trong đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Các cơ quan chủ quản, lãnh đạo các cơ quan báo chí phải quán triệt sâu sắc hơn nữa nội dung tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và phải nhận thức được đẩy đủ những biểu hiệu của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Công tác chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí của các cơ quan, Bộ, ngành phải thống nhất, thông suốt, thường xuyên và kịp thời; Tăng cường hơn nữa sự chỉ đạo định hướng của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với hoạt động của báo chí; Tăng cường kỷ luật đảng đối với các đảng viên hoạt động báo chí; Tăng cường giáo dục đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên để khắc phục sự suy thoái, tự diễn biến trong chính nội bộ các cơ quan báo chí; Quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho báo chí để đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.../.
 
Ngọc Bích
Các bài đã đăng