Tin hoạt động
KTNN tiếp tục triển khai dự án EU-PFMO
(kiemtoannn.gov.vn) - Trong khuôn khổ các hoạt động khởi động dự án Hiện đại hóa tài chính công (EU-PFMO) - Hỗ trợ tăng cường năng lực cho Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam, sáng ngày 05/01/2017, tại trụ sở của Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Đoàn chuyên gia của dự án EU-PFMO do ông Robert Reeve – chuyên gia chính của Dự án dẫn đầu đã có buổi làm việc với Nhóm công tác II của Dự án EU-PFMO của KTNN do ông Ngô Minh Kiểm- Vụ trưởng Vụ CĐ&KSCLKT, Phó Trưởng Nhóm công tác II chủ trì.
Toàn cảnh buổi làm việc
 
Tại buổi làm việc, ông Robert Reeve đã giới thiệu tóm tắt về Dự án; tiến độ thực hiện, các kết quả đã đạt được, những nội dung còn thiếu và cần để hoàn thiện giai đoạn khởi động Dự án và Báo cáo khởi động; phương pháp tiếp cận và cách thức triển khai giai đoạn khởi động; các tài liệu cần cung cấp để xây dựng báo cáo khởi động Dự án.
 
Ông Robert Reeve cho biết, thông qua các buổi làm việc với các Vụ chuyên môn của KTNN, cũng như của một số tổ chức tài chính quốc tế ở Việt Nam như WB, USAID thời gian qua, các chuyên gia đã bước đầu có được những thông tin tổng quan về tài chính công ở Việt Nam, cũng như cách thức làm việc của KTNN Việt Nam. Tuy nhiên, ông Robert Reeve cho rằng, để có được Báo cáo khởi động khả thi thì Đoàn chuyên gia cần tiếp tục tìm hiểu những thông tin sâu hơn về hoạt động của KTNN, trọng tâm là các hoạt động kiểm toán như quy trình kiểm toán, quy trình kiểm soát của KTNN… Ông Robert Reeve mong muốn có sự hợp tác chặt chẽ với các bộ phận liên quan của KTNN để có được thông tin đầu vào phù hợp cho việc chuẩn bị dựng báo cáo khởi động Dự án; đồng thời hai Bên cũng nên thảo luận về những thách thức mà hai Bên gặp phải trong quá trình khởi động Dự án.
 
Tại buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ CĐ&KSCLKT Ngô Minh Kiểm đã trao đổi về phương pháp tiếp cận và cách thức triển khai công việc, khả năng cung cấp các tài liệu theo yêu cầu của KTNN. Vụ trưởng Vụ CĐ&KSCLKT cho biết, KTNN sẵn sàng cung cấp các mẫu biểu hồ sơ của quy trình kiểm toán, quy trình kiểm soát hoạt động kiểm toán cũng như các tài liệu liên quan theo yêu cầu của các chuyên gia. Tuy nhiên, việc cung cấp tài liệu sẽ cần tuân thủ Luật KTNN 2015, quy chế bảo mật và một số quy định liên quan của KTNN. Để đảm bảo tính khả thi, Vụ trưởng Vụ CĐ&KSCLKT cho rằng báo cáo khởi động Dự án cần cụ thể hóa được sản phẩm đầu ra khi kết thúc Dự án; rà soát lại bản tham chiếu của Dự án cho phù hợp với tình hình thực tế của KTNN.
 
Buổi chiều cùng ngày, các chuyên gia của hai Bên đã thảo luận, trao đổi cụ thể về quy trình kiểm toán chung của KTNN, đồng thời trao đổi sâu về hoạt động kiểm toán NSNN của KTNN./.
 
Ngọc Bích
Các bài đã đăng