Tin hoạt động
KTNN chuyên ngành IV học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 5/1/2017, tại trụ sở 2 Kiểm toán nhà nước(KTNN) - 68 Trần Thái Tông, Hà Nội, KTNN chuyên ngành IV tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII cho toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trương Văn Tạo - Bí thư Đảng ủy, Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành IV nêu rõ: Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII là một hoạt động thiết thực giúp cán bộ, công chức trong đơn vị nắm vững quan điểm chỉ đạo của Đảng để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị; góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; đơn vị vững mạnh toàn diện; đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2017. Các công chức tham dự Hội nghị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lắng nghe; đồng thời tham gia đóng góp các ý kiến có chất lượng, sâu sắc, sát với yêu cầu thực tiễn, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Đình Chiến - Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 trực tiếp quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ và giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững; Kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Kết thúc Hội nghị, toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị đã viết bài thu hoạch với nội dung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng, những điểm mới, thời cơ, thách thức, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp, đặc biệt là đề xuất những kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở đảng bộ, cơ quan, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân./.

Hà Linh

Các bài đã đăng