Tin Đảng - Đoàn thể
Học tập, quán triệt các văn kiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 28/12/2016, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước(KTNN) – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Ban thường vụ đảng ủy KTNN đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn kiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) cho các cán bộ chủ chốt của KTNN. Đồng chí Nguyễn Quang Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước tới dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Quang Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phát biểu khai mạc Hội nghị
 
Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Chính sách, Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Đặng Nguyên Bình – Phó Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương, các đồng chí ủy viên BCH đảng bộ KTNN, Lãnh đạo cấp vụ các đơn vị trực thuộc KTNN tại Hà Nội, Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy các KTNN khu vực.
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh: Các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, đặc biệt là nghị quyết 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, sẽ được Ban Cán sự đảng, đảng ủy KTNN chỉ đạo xuyên suốt trong nhiệm kỳ, gắn với hoạt động của Ngành, văn hóa ứng xử, đạo đức kiểm toán viên nhà nước.
 
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy đề nghị các đại biểu tham dự tập trung thực hiện nghiêm túc nội quy của Hội nghị. Đồng thời, chủ động nghiên cứu thêm tài liệu và tăng cường trao đổi để nâng cao nhận thức, hiểu biết của bản thân, từ đó vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn công tác của đơn vị, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy đảng, xây dựng đảng bộ, chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.
 
 Đồng chí Nguyễn Đức Hà - nguyên Vụ trưởng Vụ Chính sách, Ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung các văn kiện Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hà - nguyên Vụ trưởng Vụ Chính sách của Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt những nội dung cơ bản trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 4 khóa XII gồm: Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững; Kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.
 

Bế mạc Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy KTNN Nguyễn Quang Thành yêu cầu các đại biểu tham dự viết bản thu hoạch cá nhân. Nội dung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng, những điểm mới, thời cơ, thách thức, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp, đặc biệt là đề xuất những kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở đảng bộ, cơ quan, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

 
Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Quang Thành cũng đề nghị cấp ủy đơn vị tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả những chủ trương, đường lối thể hiện trong các nghị quyết của Đảng, dựa trên điều kiện và tình hình thực tế của đơn vị mình, xây dựng kế hoạch sát với chức năng và nhiệm vụ được giao. “Triển khai thực hiện các nghị quyết có hiệu quả là trách nhiệm của từng cấp ủy và đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn, đoàn kết thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết đã đề ra” – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy KTNN kết luận./.

M. Thuý

Các bài đã đăng