Tin Đảng - Đoàn thể
Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN làm việc với các tổ chức đoàn thể: Cần xây dựng các chương trình hoạt động thể hiện được đặc trưng riêng của mỗi tổ chức
(kiemtoannn.gov.vn) - Chiều 26/12/2016, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, Ban Thường vụ KTNN đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ các tổ chức chính trị xã hội KTNN gồm: Công đoàn, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên nhằm sơ kết các Nghị quyết của Đảng ủy KTNN về lãnh đạo công tác đoàn thể của KTNN. Đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước chủ trì buổi làm việc.
Đồng chí Hồ Đức Phớc chủ trì buổi làm việc
Tại buổi làm việc, thay mặt Ban Thường vụ KTNN, đồng chí Hà Thị Mỹ Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy KTNN trình bày báo cáo tóm tắt sơ kết thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy KTNN về lãnh đạo công tác đoàn thể, đồng thời khẳng định: Trong những năm qua, các tổ chức đoàn thể đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, tập hợp quần chúng tham gia vào quá trình thực hiện nhiệm vụ ở KTNN. Việc Đảng ủy KTNN ban hành các Nghị quyết số 04-NQ/ĐU ngày 24/02/2009 về lãnh đạo công tác công đoàn; Nghị quyết số 84-NQ/ĐU ngày 18/4/2013 về lãnh đạo công tác Hội Cựu chiến binh KTNN; Nghị quyết số 45-NQ/ĐU ngày 21/4/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong tình hình mới có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi tổ chức chính trị-xã hội của KTNN nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động mang tính chất đặc thù của mỗi tổ chức.
 
Theo đồng chí Hà Thị Mỹ Dung, sau khi các Nghị quyết được ban hành, Đảng ủy KTNN đã phân công đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách công tác dân vận và đoàn thể; giao cho các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách từng đảng bộ, chi bộ trực thuộc đôn đốc cấp ủy các đơn vị chỉ đạo ban chấp hành các tổ chức đoàn thể tổ chức quán triệt cho đoàn viên, hội viên nội dung của từng Nghị quyết. Trên cơ sở đó, cấp ủy cùng với ban chấp hành các tổ chức đoàn thể đơn vị đã quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai một cách cụ thể.     
 
Qua đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả khích lệ trên cơ sở bám sát mục tiêu được đặt ra trong các Nghị quyết. Về phát huy vai trò đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của KTNN. Ban chấp hành các tổ chức đã tập trung xây dựng nội dung hoạt động hàng năm theo hướng bám sát chương trình công tác của Đảng ủy và kế hoạch công tác của ngành, tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng kiểm toán. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp với chức năng của mỗi tổ chức, hoạt động đoàn thể đã đóng góp đáng kể trong kết quả công tác chuyên môn cũng như trong thực hiện cải tiến lề lối làm việc, thủ tục hành chính và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Tổng Kiểm toán nhà nước về đạo đức công vụ. Ban chấp hành Công đoàn KTNN tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; tuyên truyền thực hiện một số biện pháp nâng cao chất lượng kiểm toán; động viên đoàn viên công đoàn chấp hành việc luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác; tuyên truyền, phổ biến Luật KTNN (sửa đổi) và các quy định của KTNN. Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên nêu cao tinh thần xung kích, tiên phong trong mọi hoạt động, đặc biệt trong công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học kiểm toán và các hoạt động “Tháng thanh niên”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện”; Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh KTNN tích cực thực hiện các hoạt động theo hướng dẫn của Trung ương Hội, trước những thông tin, diễn biến phức tạp về chính trị kịp thời tuyên truyền, phổ biến thông tin chính thống, vận động, giáo dục tư tưởng hội viên nhất quán theo Đảng và Nhà nước.      Việc tổ chức và tập hợp quần chúng tham gia các phong trào thi đua đã được các tổ chức thực hiện thường xuyên, tạo được sức lan tỏa rộng lớn trong toàn Đoàn, Hội, qua đó động viên khích lệ các đoàn viên công đoàn, đoàn thanh niên, các Hội viên Hội CCB hăng hái thi đua, lập thành tích trong công tác và hoạt động đoàn thể. Một trong những hoạt động mạnh của các tổ chức là công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và các hoạt động thiện nguyện. Ban chấp hành các tổ chức đoàn thể đã phát huy vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên thông qua giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách tại KTNN; chủ động tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện giúp đỡ nhiều trường hợp khó khăn trong và ngoài KTNN. Riêng trong năm 2016, Công đoàn, Đoàn Thanh niên KTNN đã quyên góp được hơn 500 triệu đồng ủng hộ đồng bào lũ lụt miền trung. Đoàn Thanh niên KTNN duy trì đều đặn hoạt động thiện nguyện Tủ sách Thanh niên và Tết ấm lòng, hướng tới các đối tượng trẻ em, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vùng sâu, vùng xa.
 
 Bí thư Đoàn Thanh niên KTNN Ngô Đạt Trí phát biểu tại buổi làm việc
 
Về công tác kiện toàn tổ chức và phát triển đội ngũ các đoàn thể, dưới sự định hướng của Đảng ủy KTNN, ban chấp hành các tổ chức đoàn thể  đã tổ chức thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ làm công tác đoàn thể theo từng nhiệm kỳ đảm bảo đủ số lượng theo quy định; có phẩm chất, năng lực, uy tín, nhiệt tình đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác đoàn thể.
 
Bên cạnh đó, công tác phát triển Đảng đối vời đoàn viên Công đoàn và Đoàn Thanh niên cũng được BCH các tổ chức quan tâm thường xuyên.  Công đoàn và Đoàn thanh niên KTNN xây dựng tiêu chí để bồi dưỡng, quy hoạch, đánh giá, xếp loại đoàn viên ưu tú để giới thiệu xét kết nạp Đảng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng những cán bộ đoàn viên trẻ có năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức tốt vào các vị trí lãnh đạo. Hàng năm giới thiệu được hàng trăm đoàn viên công đoàn, đoàn thanh niên ưu tú xuất sắc để đề nghị Đảng ủy KTNN kết nạp Đảng.
 
Báo cáo cũng nêu ra một số tồn tại cũng như khó khăn trong việc đưa các nội dung của Nghị quyết vào cuộc sống, như: Công tác đoàn thể còn chưa thật sự chủ động, chưa bám sát vào chương trình hoạt động của Ngành cũng như của mỗi tổ chức.
 
Tại buổi làm việc, đại diện các tổ chức cũng như các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy đã có những phát biểu làm rõ hơn về những nội dung trong dự thảo Báo cáo. Một số nội dung được đại diện các tổ chức quan tâm là nguồn nhân lực chuyên trách cho tổ chức Công đoàn, Hội CCB cũng như kinh phí hoạt động của mỗi tổ chức.
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết bước đầu đã có những kết quả nhất định. Đảng ủy KTNN cơ bản đồng tình với những ý kiến trao đổi, đề xuất của các tổ chức đoàn thể cũng như ý kiến phát biểu của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN. Tuy nhiên, nội dung trong dự thảo Báo cáo đánh giá việc thực hiện 03 Nghị quyết chưa lột tả được cụ thể những hoạt động, những kết quả trên cơ sở bám sát nội dung của các Nghị quyết. Đồng chí Hồ Đức Phớc yêu cầu, đơn vị soạn thảo Báo cáo nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện Báo cáo.
 
Phát biểu giao nhiệm vụ cho các tổ chức, đồng chí Hồ Đức Phớc nói: Các hoạt động của mỗi tổ chức phải được xây dựng cụ thể, chi tiết theo từng năm, ngoài việc bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành, cần chủ động xây dựng các hoạt động theo đặc trưng riêng của mỗi tổ chức. Việc hài hòa trong các hoạt động có tính chiều sâu, như công tác nghiên cứu khoa học, xung kích, gương mẫu, sáng tạo trong các công việc khó; quan tâm, chia sẻ đến đời sống của đoàn viên các tổ chức, việc xây dựng được các hoạt động phong trào bề nổi lôi cuốn, hấp dẫn, có sức lan tỏa là rất quan trọng.
 
Theo đồng chí Bí thư Đảng ủy, hoạt động phong trào là sức sống của các tổ chức đoàn thể vì vậy, mỗi tổ chức cần xây dựng chương trình hành động với mỗi chủ đề hoạt động cụ thể theo từng năm, tập trung vào công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học, các hoạt động thiện nguyện, văn hóa văn nghệ; đặc biệt quan tâm tới các hoạt động có tính liên kết cao trong toàn Ngành cũng như với một số Bộ, Ngành. Các Chương trình hoạt động cần được công khai, phổ biến tới từng cán bộ, đoàn viên các tổ chức./.
 
Phương Vân


Các bài đã đăng