Tin Đảng - Đoàn thể
Ban thường vụ đảng ủy Kiểm toán nhà nước họp thường kỳ tháng 12/2016
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 26/12/2016, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước đã chủ trì cuộc họp thường kỳ tháng 12/2016 của Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy KTNN.
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước chủ trì cuộc họp
 
Tại cuộc họp, các ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy đã nghe và cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2016 của các Đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Chương trình làm việc của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN năm 2017, Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN năm 2017. 
 
Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát năm 2016 của Đảng ủy KTNN cho thấy, thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 của Đảng ủy KTNN, BTV đảng ủy KTNN đã ban hành các Quyết định, thành lập 04 Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra tại 09 tổ chức đảng: Đảng bộ KTNN khu vực I, Đảng bộ KTNN khu vực II, Đảng bộ KTNN khu vực IV, Đảng bộ KTNN khu vực V, Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành IV, Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành VI, Đảng bộ bộ phận Văn phòng KTNN, Chi bộ Thanh tra KTNN, Vụ Hợp tác Quốc tế; 02 Đoàn giám sát thực hiện giám sát việc triển khai thực hiện 4 đề án thuộc Chương trình 1 về "Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của KTNN trong nhiệm kỳ" của Đảng ủy KTNN  tại 04 chi đảng bộ chủ trì các đề án: Đảng bộ Vụ Tổng hợp, Chi bộ Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ và Chi bộ Trung tâm tin học. Đến nay, các Đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng ủy KTNN đã hoàn thành việc kiểm tra, giám sát tại 13 tổ chức đảng theo chương trình, kế hoạch đề ra.
 
 Đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN trình bày Báo cáo tại cuộc họp
 
Thảo luận về Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2016 của các Đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, các thành viên BTV cho rằng, báo cáo đã tổng hợp được đầy đủ các nội dung của các cuộc kiểm tra, giám sát. Tuy nhiên, các ủy viên BTV đề nghị bộ phận xây dựng báo cáo nghiên cứu, biên tập lại để tăng tính tổng hợp, khái quát của báo cáo. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN Đoàn Xuân Tiên cho rằng, qua báo cáo, cần đánh giá được phương thức lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đơn vị trên 5 nội dung kiểm tra giám sát cũng như cách tổ chức triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết…
 
Tại cuộc họp, các ủy viên Ban Thường vụ cũng cơ bản nhất trí với Chương trình làm việc của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN năm 2017, Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN năm 2017. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ cũng thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung, thời gian cần điều chỉnh của 03 Chương trình làm việc trong năm 2017.
 
Kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước biểu dương Đoàn kiểm tra giám sát năm 2016 của Đảng ủy KTNN trong việc tổ chức kiểm tra giám sát và xây dựng báo cáo. Đồng tình với các ý kiến thảo luận của các ủy viên BTV về Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2016 của các Đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy KTNN yêu cầu bộ phận xây dựng báo cáo nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, biên tập lại báo cáo, trong đó, nhấn mạnh một số nội dung: Vai trò của cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; Vai trò của cấp ủy trong quá trình giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn để từ đó, nêu bật được sự chuyển biến của Ngành dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ KTNN. Bên cạnh đó, báo cáo cần thể hiện được những hạn chế tồn tại chung của ngành theo từng lĩnh vực cụ thể…
 
Cũng tại cuộc họp, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN đã thảo luận, cho ý kiến về hồ sơ xét kết nạp đảng viên mới, chuyển đảng chính thức và đề nghị trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho các đảng viên đủ điều kiện./. 
 
M. Thúy
Các bài đã đăng