Tin hoạt động
Đoàn chuyên gia của dự án EU-PFMO tiếp tục làm việc với các đơn vị chức năng của KTNN
(kiemtoannn.gov.vn) - Trong khuôn khổ các hoạt động khởi động dự án Hiện đại hóa tài chính công (EU-PFMO) - Hỗ trợ tăng cường năng lực cho Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam, sáng ngày 05/12/2016, tại trụ sở của Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, đoàn chuyên gia của dự án EU-PFMO đã có buổi làm việc với Vụ Tổng hợp để tìm hiểu thêm các thông tin liên quan đến hoạt động kiểm toán của KTNN.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp đã cung cấp các thông tin chi tiết liên quan đến quy trình thực hiện một cuộc kiểm toán của KTNN, đồng thời, trả lời, giải đáp tất cả những câu hỏi của chuyên gia về vai trò tham mưu của Vụ Tổng hợp trong tổ chức hoạt động kiểm toán. Các chuyên gia cũng đã đặt nhiều câu hỏi xung quanh: Mục tiêu hàng năm của KTNN đối với mỗi loại hình kiểm toán; việc phân công nhân sự trong các Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán để hai Bên cùng trao đổi, thảo luận.

Ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết, Vụ Tổng hợp có chức năng tham mưu giúp Tổng Kiểm toán nhà nước tổ chức xây dựng kế hoạch, quản lý việc thực hiện kế hoạch kiểm toán; thẩm định kế hoạch, báo cáo kiểm toán; thẩm định hồ sơ đính chính báo cáo kiểm toán; trả lời các nội dung khiếu nại, kiến nghị, vướng mắc về kết quả kiểm toán của đơn vị được kiểm toán; thẩm định kế hoạch và báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán; tổng hợp và lập báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán, báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước, báo cáo kiểm toán năm của ngành. Ngoài ra, đơn vị chịu trách nhiệm chính về tổ chức công bố công khai kế hoạch kiểm toán năm và báo cáo kiểm toán; chuẩn bị ý kiến của KTNN về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương; tham mưu trong công tác phòng, chống tham nhũng thông qua kết quả kiểm toán của ngành; tham mưu cho Tổng Kiểm toán Nhà nước trong việc quản lý, cung cấp tài liệu, thông tin kiểm toán; chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán Nhà nước theo chuyên đề, nội dung yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; là đầu mối quan hệ công tác giữa Kiểm toán Nhà nước với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có liên quan trong hoạt động kiểm toán.

Vụ Tổng hợp cũng là đơn vị chủ trì giúp Tổng Kiểm toán nhà nước tổ chức kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm và một số cuộc kiểm toán khác khi được Tổng Kiểm toán nhà nước giao; Giúp Tổng Kiểm toán nhà nước xây dựng chính sách, phát triển hệ thống và hoàn thiện cơ sở pháp lý, văn bản hướng dẫn kiểm toán hoạt động; xây dựng kế hoạch và triển khai kiểm toán hoạt động; giám sát, kiểm soát quá trình thực hiện kiểm toán hoạt động và hướng dẫn nghiệp vụ kiểm toán hoạt động trong Ngành…

Các chuyên gia cho biết, những thông tin được cung cấp là một yếu tố quan trọng góp phần cho thành công của dự án. Trong chuyến công tác lần này, các chuyên gia sẽ tìm hiểu sâu hơn những lĩnh vực cần tập trung nguồn lực để phát triển của KTNN, đồng thời, rà soát lại Điều khoản tham chiếu của dự án được lập cách đây gần hai năm để xem xét một số mục tiêu không còn phù hợp và các nội dung ưu tiên của KTNN tại thời điểm này. Mục tiêu chính của chương trình làm việc lần này là cập nhật khung logic và đánh giá rủi ro, trên cơ sở đó xác định kế hoạch hoạt động và lộ trình thực hiện dự án trong 3 năm tới.

Theo kế hoạch, đoàn chuyên gia sẽ tiếp tục làm việc với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, KTNN chuyên ngành III, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Vụ Pháp chế từ ngày 5/12 đến ngày 7/12/2016./.

Hà Linh

Các bài đã đăng