Tin hoạt động
Tổng Kiểm toán nhà nước làm việc với Ngân hàng Thế giới
(kiemtoann.gov.vn) – Sáng ngày 05/12/2016, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) do ông Roberto Tarallo, Giám đốc Quản lý Tài chính khu vực Đông Á, Thái Bình Dương dẫn đầu.
 
Toàn cảnh buổi tiếp
 
Tổng Kiểm toán nhà nước đánh giá cao sự ủng hộ, đóng góp của WB đối với sự phát triển của Việt Nam nói chung và KTNN Việt Nam nói riêng. Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết, theo Luật KTNN năm 2015, chức năng và nhiệm vụ của KTNN được nâng lên nhằm đáp ứng với vai trò, vị thế của cơ quan kiểm tra, giám sát quản lý và sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước. Hiện nay, KTNN đang tiến hành một loạt các giải pháp để tăng cường năng lực, nhằm đáp ứng với yêu cầu của tình hình mới. “KTNN và WB đã có quá trình hợp tác lâu dài. Các Dự án hỗ trợ kỹ thuật của WB và các cuộc kiểm toán mà WB đã và đang tài trợ cho KTNN góp phần quan trọng trong việc tăng cường năng lực về thể chế lẫn năng lực chuyên môn kiểm toán cho KTNN, góp phần xây dựng KTNN đáp ứng với vai trò và vị thế mới” - Tổng Kiểm toán nhà nước khẳng định.
 
       
 Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc tặng hoa chào mừng ông Roberto Tarallo
 
Ông Roberto Tarallo, Giám đốc Quản lý Tài chính khu vực Đông Á, Thái Bình Dương cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Tổng Kiểm toán nhà nước dành cho Đoàn, đồng thời chúc mừng KTNN có được vai trò và vị thế ngày càng quan trọng theo quy định của Hiến pháp sửa đổi năm 2013 và Luật KTNN sửa đổi năm 2015. “Chúng tôi nhận thức rõ vai trò quan trọng của KTNN trong việc tăng cường trách nhiệm giải trình và tính minh bạch của chính phủ, vì vậy, chúng tôi mong muốn tiếp tục hỗ trợ KTNN trong xây dựng và phát triển nguồn nhân lực. WB mong muốn KTNN hợp tác tham gia kiểm toán, xác minh kết quả các Chương trình do WB tài trợ hoặc Chính phủ Việt Nam vay vốn WB” - ông Roberto Tarallo nói.
 
Tại buổi làm việc, hai Bên đã trao đổi về việc triển khai các dự án WB đang tài trợ cho KTNN; những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai một số lĩnh vực kiểm toán KTNN đang bắt đầu triển khai và có ít kinh nghiệm: Ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán; Kiểm toán hoạt động; Kiểm toán môi trường, tài nguyên, đất đai, khai thác khoáng sản và các khả năng WB có thể hỗ trợ KTNN trong việc tăng cường năng lực cho KTNN triển khai các hoạt động chuyên môn này.
 
Tại buổi làm việc, hai Bên thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả các dự án đang hợp tác như Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Hiện đại hóa các phương pháp và thông lệ kiểm toán của KTNN” và các Chương trình, Dự án của WB mà KTNN tham gia kiểm toán, xác minh kết quả: “Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng”; “Chương trình phát triển đô thị Quốc gia dựa trên kết quả cho khu vực miền núi phía Bắc”; “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn"; đồng thời sẽ cùng đánh giá để rút ra các bài học kinh nghiệm cho việc triển khai các dự án tiếp theo.
 
Đối với dự án “Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn II” vay vốn WB mà KTNN đã đồng ý tham gia thực hiện kiểm toán, hai Bên sẽ nhanh chóng triển khai.
 
Đối với các lĩnh vực kiểm toán mới, WB sẽ tích cực làm cầu nối với các cơ quan Kiểm toán tối cao có kinh nghiệm trong các lĩnh vực này như Philippin, Hàn Quốc, Indonexia; tìm kiếm các nguồn lực khác để hỗ trợ KTNN Việt Nam./.
 
Ngọc Bích
Các bài đã đăng