Tin hoạt động
Quy chế thi cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước
(kiemtoannn.gov.vn) - Tổng Kiểm toán nhà nước (KTNN) vừa ký Quyết định số 1894/QĐ-KTNN ngày 25/11/2016 về việc ban hành Quy chế thi cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước (KTVNN), áp dụng cho các đối tượng: Công chức tham gia thi cấp Chứng chỉ KTVNN; Hội đồng thi cấp Chứng chỉ KTVNN; các đơn vị của KTNN, các cá nhân có liên quan đến việc thi và cấp Chứng chỉ KTVNN.
 
Theo đó, việc tổ chức thi cấp Chứng chỉ KTVNN phải thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức thi, theo đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm nghiêm túc, công bằng, công khai, dân chủ.
 
Theo Quyết định, Quy chế này gồm 6 Chương và 37 Điều, trong đó nêu rõ cụ thể từng nội dung: Đối tượng, điều kiện, nội dung, hình thức thi; Hội đồng thi cấp chứng chỉ KTVNN; Cấp chứng chỉ KTVNN; Xử lý hành vi vi phạm đối với người tham gia công tác tổ chức kỳ thi; Xử lý vi phạm đối với thí sinh và xử lý các trường hợp vi phạm trong khi chấm thi.
 
Quy chế này cũng nêu rõ từng đối tượng đủ điều kiện dự thi cấp Chứng chỉ KTVNN. Người dự thi cấp Chứng chỉ KTVNN là công chức của KTNN có đủ các điều kiện công chức đang giữ ngạch chuyên viên và tương đương trở lên được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm toán tại KTNN chưa được cấp Chứng chỉ KTVNN; có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, khách quan, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của ngành, được đơn vị cử tham dự kỳ thi; có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các ngành kiểm toán, kế toán, tài chính, ngân hàng, kinh tế, luật hoặc các chuyên ngành khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động kiểm toán; có Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghạch kiểm toán viên; đã có thời gian làm việc liên tục tối thiểu 04 năm trở lên theo chuyên ngành được đào tạo hoặc có thời gian làm nghiệp vụ kiểm toán ở KTNN tối thiểu 02 năm trở lên, không kể thời gian tập sự…Tuy nhiên, công chức đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật không được dự thi cấp Chứng chỉ KTVNN.
 
Cũng theo Quy chế, người dự thi cấp Chứng chỉ KTVNN phải thực hiện các môn thi: Kiến thức chung về Kiểm toán viên nhà nước; kiến thức chuyên ngành tài chính, kế toán; kiến thức chuyên ngành kiểm toán, được thực hiện dưới dạng thi viết với thời lượng120 phút/ môn. Riêng môn kiến thức chuyên ngành 180 phút.
 
Ngoài ra, Quy chế cũng nêu cụ thể chi tiết về điều kiện miễn thi; tổ chức kỳ thi, kết quả thi, bảo lưu kết quả thi; hủy kết quả thi; Hội đồng thi cấp Chứng chỉ KTVNN; thành phần Hội đồng thi; nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thi; nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng thi; nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ thường trực; chế độ làm việc của Hội đồng thi; Ban môn thi; Ban đề thi; Ban sao chọn đề thi; Ban coi thi; Ban phách và Ban chấm thi.
 
Về xét duyệt kết quả thi: Hội đồng thi căn cứ vào kết quả chấm thi của từng môn thi để tổng hợp kết quả thi; thông qua danh sách thí sinh đạt yêu cầu và thí sinh chưa đạt yêu cầu. Chủ tịch Hội đồng thi quyết định công nhận và công bố kết quả thi sau khi báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước.
 
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày công bố kết quả thi, nếu người dự thi có đơn xin phúc khảo bài thi, Hội đồng thi có trách nhiệm tổ chức chấm phúc khảo bài thi và trả lời cho người có đơn biết. Sau thời gian quy định trên, đơn xin phúc khảo sẽ không được giải quyết.
 
Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN và các cán bộ, công chức của KTNN chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Quy chế này./.
 
 Hồ sơ đăng ký dự thi:
1. Người đăng ký dự thi lần đầu, hồ sơ dự thi gồm:
- Đơn đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ KTVNN (mẫu số 01 kèm theo Quy chế này);
- Tờ khai thông tin theo quy định, có xác nhận của thủ trưởng đơn vị (mẫu số 02);
- Bản sao bằng tốt nghiệp đại học; bản sao chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn ngạch kiểm toán viên;
- 03 ảnh màu cỡ 3 x 4 mới chụp trong thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi.
 
2. Người đăng ký thi lại các môn đã thi chưa đạt yêu cầu hoặc thi tiếp các môn chưa thi để đạt số điểm theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 của Quy chế này, hồ sơ gồm:
- Đơn đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ KTVNN (mẫu số 01);
- Giấy Chứng nhận kết quả thi cấp Chứng chỉ KTVNN của những lần thi trước;
- 03 ảnh màu cỡ 3 x 4 mới chụp trong thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày đăng ký.
 
Thanh Trang
 

Các bài đã đăng