Tin Đảng - Đoàn thể
Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán nhà nước họp thường kỳ tháng 11/2016
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 23/11/2016, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng uỷ Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức họp thường kỳ tháng 11/2016. Đồng chí Nguyễn Quang Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan TW, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước chủ trì cuộc họp. 
 
Toàn cảnh buổi họp
 
Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Đảng uỷ KTNN đã cho ý kiến về các nội dung: Dự thảo Báo cáo về việc tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm đối với kết quả kiểm toán năm 2014 và 2015; Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của BCH Đảng bộ Khối các cơ quan TW về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan TW (Nghị quyết 02); Nâng cấp Chi bộ KTNN khu vực XIII lên Đảng bộ KTNN khu vực XIII; Cử cán bộ thuộc Văn phòng Đảng-Đoàn thể chuyên quản công tác Đảng.

Thảo luận tại cuộc họp, các ý kiến trong Ban Thường vụ cơ bản nhất trí với các nội dung nêu trên. Về dự thảo Báo cáo về việc tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm đối với kết quả kiểm toán năm 2014 và 2015, các ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN khẳng định: Việc nhìn nhận, đánh giá và tổ chức rút kinh nghiệm đối với kết quả kiểm toán năm 2014, 2015 theo công văn số 152-CV/ĐU là chủ trương đúng đắn của Đảng ủy KTNN. Qua nắm bắt dư luận cho thấy, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ KTNN đã tổ chức phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, kiểm toán viên; đồng thời nghiêm túc rà soát, đánh giá, đưa ra nguyên nhân cũng như các giải pháp khắc phục cho những cuộc kiểm toán tiếp theo. Để hoàn thiện Báo cáo, hầu hết các ý kiến đề nghị đơn vị soạn thảo cần phân loại theo loại hình kiểm toán để có những đánh giá sắc nét hơn, cũng như tập trung làm rõ những nguyên nhân chủ yếu và các giải pháp khắc phục.

Thảo luận về Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 02, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN thống nhất cao với các nội dung được dự thảo trong Kế hoạch. Theo đó, Kế hoạch lần này đưa ra những đổi mới trong công tác tổ chức, quản lý các lớp học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. Việc xây dựng kế hoạch tổ chức, nội dung học tập được tổ chức từ Đảng ủy KTNN đến các cấp ủy trực thuộc; kế hoạch cần phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của Ngành, cơ quan, đơn vị; nội dung học tập chuyên sâu, bám sát vào nội dung của nghị quyết. Lớp học có báo cáo viên và chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập. Việc tổ chức, quản lý, giám sát lớp học yêu cầu thực hiện nghiêm túc, có giấy triệu tập học viên, lập danh sách điểm danh cũng như có quy chế, nội quy lớp học. Kết thúc lớp học, tổ chức viết, đánh giá bài thu hoạch và có báo cáo kết quả học tập về cấp ủy cấp trên. Ngoài ra, Kế hoạch cũng làm rõ những nội dung về một số nội dung: Xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng báo cáo viên, chất lượng học tập; xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt nghị quyết…

Cho ý kiến về việc nâng cấp Chi bộ KTNN khu vực XIII lên Đảng bộ KTNN khu vực XIII cũng như xin ý kiến chỉ định Ban chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ KTNN khu vực XIII bằng hình thức biểu quyết, 100 % các đồng chí có mặt tại cuộc họp đồng ý với đề nghị. Theo đó, BCH Đảng bộ KTNN khu vực XIII gồm 07 đồng chí, đồng chí Hoàng Bổng, UV BCH Đảng bộ KTNN, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực XIII giữ chức Bí thư; đồng chí Trần Văn Hảo, Phó Kiểm toán trưởng giữ chức Phó Bí thư.

Về việc cử cán bộ thuộc Văn phòng Đảng-Đoàn thể chuyên quản công tác Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN đồng ý về chủ trương và giao Văn phòng Đảng Đoàn thể tổ chức thực hiện theo đúng điều lệ Đảng.

Cũng tại cuộc họp, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN đã thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết thông qua 8 đảng viên dự bị đủ điều kiện chuyển đảng chính thức; 4 quần chúng được kết nạp đảng và 3 đảng viên đủ điều kiện trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng.

Kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Đảng ủy KTNN Nguyễn Quang Thành thống nhất với các ý kiến của các đồng chí ủy viên BTV, đồng thời yêu cầu Văn phòng Đảng-Đoàn thể tiếp thu hoàn thiện các văn bản dự thảo trình đồng chí Bí thư Đảng ủy KTNN ký ban hành./.

Phương Vân 
Các bài đã đăng