LÃNH ĐẠO VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
 
ÔNG DOÃN ANH THƠ
* Chức vụ Vụ trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 27/06/2011

* Sinh ngày: 1972

* Quê quán: Nghi Đức - Nghi Lộc - Nghệ An

* Nơi ở hiện nay: Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 19/08/1997

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Thạc sĩ kinh tế

* Trình độ chính trị: Cao cấp

 

ÔNG ĐỖ VĂN TẠO
* Chức vụ Phó Vụ trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 08/04/2011

* Sinh ngày: 1965

* Quê quán: Cương Sơn - Lục Nam - Bắc Giang

* Nơi ở hiện nay: Phòng 068 - CC I9 - Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 27/08/1987

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế

* Trình độ chính trị: Cao cấp

ÔNG NGUYỄN LƯƠNG THUYẾT

* Chức vụ

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ


* Thời gian đảm nhận chức vụ:

15/4/2015


* Sinh ngày:

15/6/1972


* Quê quán:

Thiệu Tiến - Thiệu Yên - Thanh Hóa


* Nơi ở hiện nay:

Kim Mã Thượng - Ba Đình - Hà Nội


* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:

14/6/2006


* Dân tộc:

Kinh


* Trình độ học vấn:

Thạc sỹ Kinh tế


* Trình độ chính trị:

Cao cấp