Hội nhập và phát triển
KTNN Hung-ga-ri tham gia hoạt động tăng cường hoạt động chống tham nhũng của các SAI
Cơ quan sáng kiến phát triển của INTOSAI (IDI) đã khởi động một chương trình nhằm tăng cường hoạt động chống tham nhũng của các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI). Mục tiêu chính của chương trình nhằm nâng cao tính hiệu quả của các SAI trong công tác phòng, chống tham nhũng.
 
Theo lời mời của IDI, KTNN Hung-ga-ri sẽ cử một chuyên gia tham gia vào công tác chuẩn bị và thực hiện chương trình nhằm tăng cường hoạt động chống tham nhũng của các SAI tại các nước đang phát triển.
 
Chương trình đặt ra mục tiêu hỗ trợ phương pháp cho các SAI tham gia với ba hình thức: (i) Tăng cường hoạt động tuân theo chuẩn mực ISSAI 30 (Quy tắc về đạo đức); (ii) Kiểm toán hệ thống thể chế trong công tác chống tham nhũng; (iii) Thành lập khuôn khổ hợp tác với các bên liên quan về chống tham nhũng.
 
Bản tin Đối ngoại 06 của KTNN
Các bài đã đăng