Hội nhập và phát triển
KTNN Trung Quốc dự kiến sẽ thực hiện kiểm toán thí điểm đối với việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường dưới thời các lãnh đạo sắp miễn nhiệm.
(kiemtoannn.gov.vn) - KTNN Trung Quốc (CNAO) dự kiến sẽ thực hiện một cuộc kiểm toán thí điểm đối với việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường dưới thời các lãnh đạo sắp miễn nhiệm.
Cuộc kiểm toán thí điểm sẽ nhằm mục tiêu đánh giá hiệu quả quản lý tài nguyên thiên nhiên và các tài sản khác cũng như việc bảo vệ môi trường trong nhiệm kỳ của các lãnh đạo. Theo các quan chức CNAO, cuộc kiểm toán này là một phần của những cải cách quan trọng để thúc đẩy tiến trình sinh thái.
 
Cuộc kiểm toán thí điểm sẽ đặt trọng tâm vào một số lĩnh vực trọng điểm như tài nguyên đất, nước và rừng; phục hồi sinh thái tại khu vực khai thác mỏ; ngăn ngừa ô nhiễm đất,nước và không khí.
 
Bản tin Đối ngoại số 6 của KTNN
Các bài đã đăng