Hội nhập và phát triển
Ghi nhận tài sản vô hình, liệu Báo cáo tích hợp có phải là câu trả lời?
(kiemtoannn.gov.vn) - Theo Hiệp hội kế toán Hoa Kỳ, hệ thống báo cáo tài chính hiện hành chưa ghi nhận một cách đầy đủ giá trị của tài sản vô hình.
Chuyên gia tài chính cho rằng thị trường tài sản vô hình đang là thị trường triệu đô với tốc độ tăng trưởng rất nhanh. Theo thông lệ, danh sách các tài sản vô hình thường bao gồm từ tài sản trí tuệ, mối quan hệ với khách hàng, lợi thế thương mại …đến các loại tài sản khác đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp.
 
Một vấn đề thường gặp là giá trị của các tài sản vô hình thường không được ghi nhận một cách đầy đủ, chính xác và hợp lý trên Bảng cân đối kế toán và cũng chưa có một quy định chung nào về việc ghi nhận loại tài sản này. Do đó, đã có những ý kiến cho rằng việc sử dụng Báo cáo tích hợp xem xét đến các thông tin phi tài chính như chiến lược phát triển, nguồn lực, chất lượng quản trị doanh nghiệp…. có thể sẽ giải quyết được vấn đề này.
 
Với cách tiếp cận đi từ thông tin tổng quan đến các chỉ tiêu được lượng hóa cụ thể, báo cáo tích hợp cung cấp một góc nhìn toàn diện về hiệu quả hoạt động và giá trị của doanh nghiệp trên nhiều khía cạnh khác nhau như tài chính, quản trị, trách nhiệm xã hội, môi trường, giúp người đọc tiếp cận, xử lý, phân tích thông tin chính xác và hiệu quả hơn. Qua đó, thấy được mối liên hệ trực tiếp giữa hiệu quả hoạt động về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp với khả năng sinh lời của doanh nghiệp trong dài hạn. Do vậy, những doanh nghiệp thực hiện tốt việc báo cáo toàn diện các vấn đề nêu trên sẽ giúp tăng cường tính minh bạch và mức độ tin cậy của thông tin cung cấp cho nhà đầu tư, từ đó sẽ có cơ hội thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư quốc tế.
 
Về vấn đề này, Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (FSAB) cũng đã có những đánh giá và báo cáo sơ bộ, hiện tại FSAB vẫn đang tiếp tục tập hợp các ý kiến chuyên gia và sẽ ban hành những hướng dẫn cụ thể hơn trong thời gian tới.
 
Bản tin Đối Ngoại số 6 của KTNN
Các bài đã đăng