Hội nhập và phát triển
Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế ban hành Dự thảo đề án thay đổi phương pháp trình bày Báo cáo tài chính
Theo Accounting Today, ngày 11/8, Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (FSAB) vừa ban hành Dự thảo đề án thay đổi phương pháp trình bày Báo cáo tài chính.
 
Đây là một sự đổi mới căn bản trong nguyên tắc trình bày các loại báo cáo tài chính (BCTC) từ trước đến nay. Việc thay đổi nhằm mục đích hỗ trợ người sử dụng báo cáo tài chính có thể dự đoán được dòng tiền trong tương lai, cũng như việc nhóm các khoản mục riêng rẽ vào một mục và làm rõ mối quan hệ giữa tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.
 
Ông Russell G.Golden, Chủ tịch Hội đồng FSAB cho rằng việc thay đổi căn bản cách trình bày BCTC sẽ giúp người sử dụng thông tin tài chính nhận định tình hình kinh doanh của đơn vị một cách đầy đủ hơn.
 
Hiện Dự thảo đang được các chuyên gia cho ý kiến góp ý đến ngày 09/11/2016 trước khi tổng hợp và hoàn thiện.
 
Bản tin Đối ngoại số 05 của KTNN
Các bài đã đăng