Hội nhập và phát triển
ASEANSAI thông báo kết quả của cuộc họp “Đánh giá các cuộc kiểm toán thí điểm dựa trên phương pháp tiếp cận trọng yếu, rủi ro của các cơ quan kiểm toán tối cao Đông Nam Á”
Ngày 02/8/2016, Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao khu vực Đông Nam Á – ASEANSAI thông báo về kết quả của cuộc họp “Đánh giá các cuộc kiểm toán thí điểm dựa trên phương pháp tiếp cận trọng yếu, rủi ro của các cơ quan kiểm toán tối cao Đông Nam Á” trong khuôn khổ Chương trình dài hạn của ASEANSAI về thực hiện ISSAI (Chương trình) giai đoạn I được tổ chức tại Băng Cốc, Thái Lan từ 25-29/7.
 
Đây là cuộc họp tiếp theo sau Hội thảo về “Cách tiếp cận kiểm toán dựa trên rủi ro trong kiểm toán tài chính” vào tháng 10/2015 tại Hà Nội, Việt Nam.
 
Cuộc họp là hoạt động cuối cùng trong giai đoạn 1 thuộc Chương trình, được tổ chức với mục đích nhằm xác định những thách thức mà đoàn kiểm toán của các SAI phải đối mặt trong quá trình triển khai các cuộc kiểm toán thí điểm cũng như trong quá trình xây dựng báo cáo kiểm toán. Bên cạnh đó, tại cuộc họp, các đại biểu tham dự cũng thảo luận về những vấn đề cốt lõi nhằm đảm bảo sự chuyển đổi thông suốt từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 2 của Chương trình.
 
Bản tin Đối ngoại số 05 của KTNN
Các bài đã đăng