Hội nhập và phát triển
Đại hội lần thứ 19 của Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao khu vực Thái Bình Dương
Đại hội lần thứ 19 của PASAI với chủ đề “Cùng nỗ lực chống tham nhũng và nghèo đói” đã diễn ra từ ngày 2 – 5/8 tại bang Pohnpei thuộc Liên bang Mai-crô-nê-xi-a.
 
 
Tham dự Đại hội, ngoài các đại biểu từ 19 cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) thành viên của PASAI còn có các đối tác phát triển như Bộ Ngoại giao và Thương mại Niu Di-lân, Ban Thư ký INTOSAI – nhà tài trợ, các Bên liên quan như Ngân hàng thế giới, Ban Thư ký Diễn đàn đảo Thái Bình Dương, và các quan sát viên từ Bộ Nội vụ Hoa Kỳ và cơ quan Thanh tra khối Thịnh vượng chung.
 
Đại hội đã thảo luận về những thách thức và thành công trong việc thực hiện vai trò chống tham nhũng và nghèo đói là những vấn đề phổ biến tại khu vực Thái Bình Dương. Các giải pháp cơ bản được đưa ra nhằm hạn chế các vấn nạn này bao gồm vận động chính sách để hướng đến những thay đổi về luật lệ, phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan khác của chính phủ, tăng cường nhận thức của công chúng và khuyến khích sự tham gia của họ trong cuộc chiến chống tham nhũng và nghèo đói. Với sự tham gia của các tổ chức quốc tế, ngoài khuôn khổ PASAI tại Đại hội năm nay cho thấy sự gia tăng giá trị của PASAI trong cộng đồng các cơ quan kiểm toán tối cao.
 
Tại Đại hội, SAI Samoa được đề cử là thành viên mới của PASAI tham gia Ban điều hành INTOSAI. Ở cấp độ khu vực, chức vụ Chủ tịch PASAI được chuyển giao từ ông John Path, Tổng Kiểm toán Vanuatu cho ông Ihlen Joseph, Tổng Kiểm toán bang Pohnpei, Liên bang Mai-crô-nê-xi-a. Đại hội lần thứ 20 của PASAI sẽ được tổ chức tại Tu-va-lu vào năm 2017.
 
Bản tin Đối ngoại số 05 của KTNN
Các bài đã đăng