Hội nhập và phát triển
INTOSAI thông báo các hoạt động và thông tin liên quan đến Đại hội các cơ quan kiểm toán tối cao quốc tế lần thứ 22
Ngày 11/8/2016, Tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao - INTOSAI chính thức thông báo tới các SAI thành viên về các hoạt động và thông tin liên quan đến Đại hội các cơ quan kiểm toán tối cao quốc tế lần thứ 22 (INCOSAI XXII) được tổ chức tại Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất từ ngày 05 - 11/12/2016.
 
Trong thời gian tới, các báo cáo về hai chủ đề Đại hội sẽ được xây dựng với sự hợp tác chặt chẽ của các Bên liên quan. Dự kiến, các báo cáo này sẽ được dịch ra năm thứ tiếng để phổ biến trong cộng đồng INTOSAI vào đầu tháng 11/2016.
 
Trong một hoạt động khác, vừa qua INTOSAI đã tham dự Diễn đàn chính trị cấp cao về phát triển bền vững (HLPF) được tổ chức tại New York nhằm mục đích xem xét quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Tại diễn đàn này, INTOSAI đăng cai tổ chức một sự kiện bên lề nhằm thảo luận với các bên liên quan chủ đề “đảm bảo không tổ chức nào bị bỏ lại phía sau” trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Bên cạnh đó, Cơ quan phát triển sáng kiến (IDI) và Ủy ban chia sẻ kiến thức (KSC) cũng chủ trì một cuộc họp để thảo luận về chương trình tăng cường năng lực đối với hoạt động “Kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững”.
 
Bản tin đối ngoại số 05 của KTNN
Các bài đã đăng